taalcanon

Ergens in 2011 kreeg ik een mailtje met daarin de vraag of ik voor de te maken Taalcanon, iets over spraakherkenning wilde schrijven. Een hele eer en flux begon ik met schrijven. Het hele proces duurde uiteraard langer: correcties, te lang, ander woorgebruik en meer, maar uiteindelijk lag daar best een leuk stukje, dat nu, een viertal jaren later, nog niet (helemaal) verouderd is, ook al is de spraakherkenning de laatste 6 jaren enorm veel beter geworden door het gebruik van neural networks en andere machine learning technieken. Het volledige artikel staat hier als PDF en hier op de Taalcanon-website.

Maar die taalcanon: wat is dat nu precies?

Het is een verzameling van 50+1 onderwerpen die elk iets relevants vertellen over taal en taalwetenschap. Niet over het Nederlands als zodanig, maar taal als een typisch menselijk vermogen om met elkaar (desnoods gescheiden in tijd en ruimte) te kunnen communiceren. De wetenschap die zich hiermee bezig houdt, is dan ook de Taalwetenschap.

Taal

Taal is iets wat veel mensen aanspreekt. Toch zijn veel inzichten uit de taalwetenschap bij het grote publiek onbekend. Met een taalcanon hopen drie verenigingen voor taalkundigen – Anéla, AVT en LOT – bij te dragen aan de popularisering van de taalwetenschap, en aan verdieping van de kennis over taal bij een breed publiek. Centraal staat de vraag: Wat zou iedereen willen weten over taal en taalwetenschap?

Doel van de Taalcanon

taalcanonHet doel van de taalcanon is inzichten over taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Op deze website zijn lemma’s te vinden uit allerlei deelgebieden van de taalwetenschap, geschreven door experts. De website biedt een platform voor discussie tussen taalwetenschappers en het lezerspubliek. Daarnaast streven wij naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen verschillende disciplines van de taalwetenschap.

De taalcanon is er ook in boekvorm: Marianne Boogaard en Mathilde Jansen (red.): Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. J.M. Meulenhoff, november 2012.

LOT-prijs

De Taalcanon wint LOT Populariseringsprijs

Op 1 februari 2014 reikte de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) in Utrecht tijdens de jaarlijkse Grote Taaldag de LOT Populariseringsprijs uit voor het beste populariserende werk op het gebied van de Nederlandse taalwetenschap. De prijs ging dit jaar naar De taalcanon, een goed geschreven, veelzijdig en mooi vormgegeven boek over ‘alles wat je altijd al had willen weten over taal’. De bijbehorende website wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid ten behoeve van gebruik in het onderwijs.

Uit het juryrapport: ‘De taalcanon is bij uitstek popularisering van de taalwetenschap: niet alleen een aardig verhaal voor leken, maar een vlootschouw die de potentie heeft om daadwerkelijk blijvende belangstelling voor het vakgebied te wekken.’

  • Anéla staat voor: De Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap. Meer informatie is te vinden via www.anela.nl
  • AVT is de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap. Meer informatie is te vinden via: www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt
  • LOT betekent Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap. Meer informatie is te vinden via: www.lotschool.nl
  • Laatste aanpassing website: woensdag 12 juni 2024, 11:40:52.
  • Copyright @2023 Arjan van Hessen