brs85T

Demonstratie projecten

Demonstratieprojecten zijn meestal kleine projecten waarbij je aan de potentiële gebruikers (=de klant) laat zien dat de techniek werkt en dat die techniek voor zijn/haar organisatie/bedrijf een duidelijk toegevoegde waarde kan hebben.

 Voorbeelden van demonstratieprojecten zijn:

  • Café Weltschmerz: voor deze organisatie die zich beijvert in het uitzenden van interviews (soort Buitenhof) die een duidelijk ander geluid brengen, hebben wij laten zien hoe goed de spraakherkenning werkt voor dit soort gesprekken. Doel is behalve de ondertiteling ook eventuele automatische vertaling te doen.
  • Gemeenten: voor een aantal gemeenten hebben we de raadsvergaderingen geprocessed zodat ze kunnen zien dat met een betrekkelijk geringe inspanning, ze de raadsvergaderingen doorzoekbaar kunnen maken.
  • Oratie: de oratie van Prof. dr. Sybren Drijfhout is door de herkenner gehaald zodat men deze kan doorzoeken.
  • Preek: de kerstpreek (2016) van Mgr. A.J.J. Woolderink is door de herkenner gehaald met een bijna perfect resultaat.

Over het algemeen zijn dit enorm leuke projecten om te doen. Kost relatief weinig inspanning en je laat de doelgroep snel zien wat allemaal mogelijk is. Soms gaat het fout zoals in een project voor een woningbouwcooperatie. Daar moesten we de vergaderingen doen, maar de manier van spreken (staccato, door elkaar, veel niet afgemeekte woorden) maakte de herkenning redelijk waardeloos.