brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

DARIAH

DARIAH De grote visie voor de Digitale Onderzoeksinfrastructuur voor de Kunsten en Geesteswetenschappen (DARIAH) is om de toegang tot en het gebruik van alle digitale onderzoeksgegevens van de Europese Kunsten- en Geesteswetenschappen (A+H) op lange termijn te vergemakkelijken.

De DARIAH-infrastructuur zal een verbonden netwerk zijn van mensen, informatie, instrumenten en methodologieën voor het onderzoeken, verkennen en ondersteunen van het brede spectrum van de digitale geesteswetenschappen.

Onderzoekers zullen DARIAH gebruiken om:

  • een breed scala aan onderzoeksgegevens uit heel Europa te vinden en te gebruiken
  • kennis, expertise, methodologieën en praktijken uit te wisselen over de verschillende gebieden en disciplines heen
  • ervoor te zorgen dat zij volgens aanvaarde normen werkenen de beste praktijken volgen
  • te experimenteren en innoveren in samenwerking met andere wetenschappers

De kernstrategie van DARIAH is het samenbrengen van nationale, regionale en lokale inspanningen om een coöperatieve infrastructuur te vormen waar complementariteit en nieuwe uitdagingen duidelijk worden vastgesteld en aangepakt.