brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Achtergrond

De inmiddels opgeheven Vereniging van Oud-Buchenwalders heeft in 2002 de indrukwekkende collectie gefilmde interviews aan het NIOD overgedragen. Deze interviews van oud-gevangenen, afgenomen in 2000 en 2001 zijn financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS in het kader van het project Tegoeden Tweede Wereldoorlog.

Met dit interviewproject greep de Vereniging Oud-Buchenwalders een van de laatste mogelijkheden aan de ervaringen van deze ooggetuigen vast te leggen. Het is uniek dat van één concentratiekamp zoveel slachtoffers op systematische wijze zijn geïnterviewd. De verschillende verhalen en visies van de overlevenden vullen elkaar aan, werpen een specifiek, persoonlijk licht op de uiteenlopende gebeurtenissen en brengen onbekend gebleven details naar voren. Door de veelheid aan interviews is er een gedetailleerd en indringend beeld van de verschillende ervaringen ontstaan.

Omdat er en geen geld was om alle interviews volledig uit te schrijven en het een wetenschappelijk interessante uitdaging was, werd in 2005 besloten om de spraak door de spraakherkenner van de Universiteit Twente te halen. Hoewel er zeker fouten in de herkenning zullen zitten, kunnen op deze manier wel alle Buchenwald-interviews op uitgesproken woorden doorzocht worden.

Nadat de interviews gedurende 10 jaar via de UTwente doorzoekbaar waren, werd in 2014 besloten de collectie over te brengen naar het NIOD (beschrijving) en DANS (de interviews). De fancy interface ging hierbij helaas verloren maar zal hopelijk in 2015-2016 hersteld worden.
De interviews zijn nu toegankelijk via de website van Getuigenverhalen.

 

Referenties

W.F.L. Heeren, R.J.F. Ordelman and F.M.G. de Jong Affordable access to multimedia by exploiting collateral data, in Proceedings of CBMI 2008, IEEE, ISBN 978-1-4244-2044-5, pp. 542-550, 2008 [ BiBTeX ] [ EprintsDOI>   Download PDF document

R.J.F. Ordelman, W.F.L. Heeren, M.A.H. Huijbregts, D. Hiemstra and F.M.G. de Jong Towards Affordable Disclosure of Spoken Word Archives, in Proceedings of the ECDL 2008 Workshop on Information Access to Cultural Heritage (IACH2008), M.A. Larson, K. Fernie, J. Oomen and J. Cigarran (eds), ILPS, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands, ISBN 978-90-813489-1-1, pp. 15, 2008 [ BiBTeX ] [ Eprints[Official URL]   Download PDF document