brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Radio Oranje

WilhelminaAuteurs: Peter vd Maas, Willemijn Heeren, Arjan van Hessen

Tijdens de oorlog werd er vanuit Londen radio gemaakt voor de Nederlanders in het door Duitsers bezette Nederland: Radio Oranje. Naast allerlei informatie over de voortgang van de oorlog, werden ook toespraken van hoogwaardigheidsbekleders uitgezonden. Voorbeelden hiervan zijn toespraken van Minister-president Gerbrandy, Prins Bernard en natuurlijk Koningin Wilhelmina. Omdat de toespraken van deze hoogwaardigheidsbekleders niet live voor de microfoon in de studio werden uitgesproken, maar vooraf werden opgenomen, is een deel van deze toespraken bewaard gebleven. De toespraken werden door de Engelse regering als “strategisch belangrijk” gezien en moesten vooraf aan de Engelse geheime dienst worden voorgelegd. Daarom is ook de schriftelijke versie van de toespraken bewaard gebleven.

Het Radio Oranje Project, een samenwerking tussen de Universiteit Twente (oplijning), het NIOD (hosting en tekstdata) en Beeld en Geluid (geluidsbestanden), heeft als doel de schriftelijke en gesproken versie van de toespraken van Koningin Wilhelmina aan elkaar te koppelen zodat de geschreven tekst zo nauwkeurig mogelijk opgelijnd is met de gesproken tekst. Als deze oplijning eenmaal gedaan is, is het mogelijk om de toespraken van Wilhelmina te doorzoeken op woordniveau en de gevonden fragmenten direct af te luisteren. Bovendien is het mogelijk de tekst als ondertiteling te laten meelopen met het geluid. Hiervoor werd een web-interface ontwikkeld.