brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Universiteit Twente

UTwente
Sinds 1998 werk ik op de Universiteit Twente, vakgroep Informatica (EWI), als onderzoeker Taal- en Spraaktechnologie. Lag de eerste jaren het accent vooral op het binnenhalen en werkend krijgen van (goed) werkende spraakherkenners waarmee allerlei experimenten op het gebeid van mens-machine communicatie gedaan konden worden, later verschoof dat naar het zo goed mogelijk herkennen van de spraak in reeds opgenomen gesprekken.  In eerste instantie waren dat TV-journaals, later kwamen daar de interviews bij. Op dit moment ligt de focus op Oral History: opgenomen gesprekken waar een geinterviewde vertelt over gebeurtenissen in het verleden. Hoewel het meestal om Nederlands gesproken interviews gaat, is dit niet altijd meer zo. Sinds een aantal jaren "doen" we ook andere talen zoals Duits, Engels, Bosnisch en Kroatisch.

 
Doel van het herkennen is het mogelijk maken te interviews fijnkorrelig te ontsluiten waarbij in principe op elk gesproken woord gezocht moet kunnen worden.

Zilverling

Mijn "vaste" dag op de UT is maandag (kamer 2039, Zilverling)

De groep onderzoekers die zich bezig houden met Taals- en Spraaktechnologie bestaat uit verschillende mensen die bijna allemaal meerdere banen hebben. Franciska de Jong werkt bij de Erasmus Universiteit en NWO, Roeland Ordelman bij Beeld & Geluid, Khiet Truong bij de Radboud.