brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

NOTaS

NOTaS

Rond de eeuwwisseling werd de noodzaak gevoeld om de verschillende Nederlandse Taal- en Spraaktechnologiebedrijven meer met elkaar en met het (toegepaste) academische onderzoek in contact te brengen. Geert Kobus, de toenmalige CEO van Knowledge Concepts nam hiertoe het initiatief. In eerste instantie met bedrijven en instellingen in Brabant, maar al vrij snel werd de focus verschoven naar Nederland. In de meer dan 10 jaar dat NOTaS nu bestaat werd veel energie besteed aan het naar buiten treden met een gezicht van de heteerogene club deelnemers. Gepoogd werd de overheid te overreden niet alleen als subsidiegever op te treden maar ook daadwerkelijk TST-gerelateerde producten te kopen. Niets werkt immers beter om te laten zien dat "het echt wel werkt" als een goed werkende toepassingen.

Op dit moment (najaar 2014) telt NOTaS oneveer 30 deelemers: varierend van echte bedrijven, academsiche instellingen en organisaties. NOTaS is een van de weinig organisaties in Europa waar onderzoek en toepassingen op het gebied van TST samenkomen en wordt in verschillende Europese verkenningen dan ook dikwijls genoemd als een van de sterke punten van de Nederlandse TST-gemeenschap. Het zou voor de handliggen om ook de Vlaamse onderzoeksinstellingen en TST-bedrijven bij NOTaS te betrekken maar, ondanks vele pogingen, is dit nog niet echt gelukt.

Ik zit sinds ongeveer 10 jaar in het bestuur van NOTaS en houd me daar bezig met de externe betrekkingen (commissaris PR).