brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Café Weltschmerz

Het woord 'Weltschmerz' betekent letterlijk 'pijn hebben aan de wereld'. Het is een pijnlijke vorm van weemoed, die voortkomt uit het besef van het tragische en onvolmaakte karakter van het bestaan; Iedereen takelt af en sterft, iedereen is ten diepste eenzaam en niemand kan zich onttrekken aan de gemene en slechte kanten van mensen.

Café Weltschmerz is een burger-journalistiek platform dat zich sterk maakt voor een geloofwaardig en transparant openbaar bestuur met andere perspectieven. Wij geloven in de kracht van het gesprek en publiceren op het internet.

Samen met Telecats ben ik bezig uit te zoeken in hoeverre we de video-content doorzoekbaar kunnen maken en semi-automatisch kunnen ondertitelen. Volledig foutloze spraakherkenning lukt voorlopig niet, maar is het huidige resultaat toch al goed genoeg om te gebruiken?

Hieronder een interview van psychiater en culuurcritica Esther van Fenema met journalist/schrijver Joost Niemöller.

Zoals gebruikelijk worden de resultaten zowel als ondertitel als karaoke-bestand gepresenteerd.