brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Croatian Memories

CroMeCroMe staat voor "Croation Memories" en is een door het ministerie van Buitenlandsezaken betaald Oral History project. Het uiteindelijke doel van het project is het verhogen van het onderlinge begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Kroatië door te laten zien dat alle groepen min-of-meer evenveel geleden hebben in de onafhankelijkheidsoorlog (1990-1995). Het project, uitgevoerd door de Kroatisch mensenrechtenorganisatie Documenta, de Universiteit Twente, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Amsterdamse Multimedia-bedrijf Noterik, is in november 2013 succesvol afgesloten (hoewel helaas het aantal van 500 interviews niet is gehaald). De interviews beslaan een dwarsdoorsnede van de Kroatische bevolking en de geinterviewden vertellen over hun herinneringen aan deze periode. In het project worden alle interviews door vrijwilligers uitgeschreven en vertaald en in zoverre is er dus weinig sprake van TST. Op termijn is het wel de bedoeling nog iets met TST te gaan doen (bv het ontwikkelen van een spraakherkenner voor het Kroatisch).

projectwebsite: http://www.croatianmemories.org/en/