Vandaag, 5 oktober 2015, in de oude werkkamer van Jan op het Pausdam, officieel toegezegd de voorzitter te willen worden van de LOT populariseringsprijs 2016. In een kort maar gezellig gesprek met Henriëtte de Swart (Directeur LOT) werd duidelijk gemaakt dat het populariseren van de taalkunde het eigenlijke doel is en niet het beoordelen van de wetenschappelijk-taalkundige inhoud van bv een thesis.

Reglement

Het officiële reglement bevat een aantal regels maar in het kort komt het neer op:

 • Een prijs ter stimulering van het vervaardigen van populairwetenschappelijke bijdragen (De bijdrage kan elke gewenste vorm hebben: artikelen, boeken, CD-rom's, video's, radio- TV-programma's, website, etc.) over een taalwetenschappelijk onderwerp.
 • De populariseringsprijs bedraagt €1000 maar kan gesplitst worden indien de jury dat wenselijk vindt.
 • De prijs kan gewonnen worden door in Nederland werkzame taalkundige(n) die gericht zijn op het algemene, niet taalkundig geschoolde publiek in Nederland (en Nederlandstalig België).

Criteria

De criteria voor de LOT Populariseringsprijs 2015 zijn:

 1. Het is geen samenvatting van oud onderzoek;
 2. Er wordt een ruime groep mensen bereikt, ook met het onderwerp;
 3. Het medium is toegankelijk voor leken;
 4. Het is ook leuk voor niet-leken;
 5. Er is bij voorkeur sprake van een duidelijke onderzoeksvraag;
 6. De presentatievorm is aantrekkelijk;
 7. Er is sprake van een koppeling tussen populair en wetenschap: Kun je de diepte in vanuit het werk? Hoe gemakkelijk kom je bij de échte informatie?
 8. Het is boeiend om te lezen;
 9. Het voorziet in een leemte, is vernieuwend;
 10. Er is sprake van taalkundige breedheid (fonologie/syntaxis etc.);
 11. Het is rijk vormgegeven: er worden verschillende media gebruikt;
 12. De funfactor is hoog: het is ook gewoon leuk;
 13. De hoeveelheid informatie is goed;
 14. Het onderwerp mag specifiek zijn (maar ook algemeen).

Jury

De jury bestaat uit de volgende leden:

Gerdineke van Silfhout Vivien Waszink Filip Devos Arjan van Hessen
SLO: nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling INL UGent UTwente / CLARIAH / Telecats
Enschede Leiden Gent Utrecht

www-1

www-2

twitter krant www
       
       
       

 

Vorige edities

Uiteraard is dit niet de eerste keer dat de populariseingsprijs zal worden uitgereikt. De vorige Taaldagen (inlc de winnaars) zijn te bewonderen op de website van de AVT.

 • Laatste aanpassing website: woensdag 12 juni 2024, 11:40:52.
 • Copyright @2023 Arjan van Hessen