Amsterdam Arena

Op 8 oktober 2015 werd alweer het derde eScience symposium in de Amsterdamse Arena gehouden. Ondanks de soms wel erg nadrukkelijk aanwezige voetbalplaatjes aan de muren, een prettige en goede plek voor het symposium dat van start ging onder de naam “Accelerating Scientific Discovery

Anders dan vorige jaren waren er nu behalve een aantal plenaire sessies ook 5 aparte tracks die zich richtten op de verschillende wetenschappelijke disciplines:

 • Life Sciences & eHealth
 • Environment & Sustainability
 • Humanities & Social Sciences
 • Physics & Beyond
 • Computer & Data Sciences

Na twee, in mijn oren, ietwat obligate openingsverhalen (dat hoort er nu eenmaal bij) kwam de ijzersterke openingsspeech van “onze” José van Dijck: Big data, grand challenges: On digitization and humanities research

José sprak over CLARIAH (15 min) en gerelateerde CLARIAH-Digital Humanity projecten (15 min) en deed datop de  haar bekende enthousiasmerende wijze.


Na de koffie begonnen de verschillende tracks. Onder leiding van Sally Wyatt (eHumanities) waren er tot de lunch 3 presentaties.

Keynote:
Evelyn Ruppert-Goldsmiths,
London (SS)

Talk:
A Social Framework for Big Data

Piek Vossen
VU University Amsterdam (Hum)

Talk:
Modelling uncertainties and perspectives in the news

Anja Volk
Utrecht University (Hum & SS)

Talk:
Pattern search in music: digital methods for researching, classifying and accessing music

deic

Lunch

Tijdens de lunch uitgebreid gesproken met 2 Deense dames (die expres naar de bijeenkomst gekomen waren om meer te horen over tools, data, (super)computing en CLARIAH). Ze wilden vooral weten hoe wij omgingen met het samenbrengen van Geesteswetenschappers en ICT-onderzoekers en vroegen of wij te zijner tijd daar iets over zouden willen komen vertellen. CLARIN-EU kenden ze, net als DARIAH maar de Nederlandse insteek om die twee samen te brengen sprak hen erg aan. Wordt (hopelijk) vervolgd.

Na de lunch (nog meer bezoekers) ging de Humanity and Social Science track verder met nog 4 boeiende presentaties.

Kees Aarts
University of Twente (SS)

Talk:
Scaling up social science

Els Stronks
Utrecht University (Hum)

Talk:
Digging into Time. Digital Research into the Textual Culture of the Dutch Republic

Sonja de Leeuw &
Jasmijn van Gorp
Utrecht University (Hum)

Talk:
A media-archaeological approach to digital humanities or using digital tools for humanities research (Case study: AVResearcherXL)

Oana Inel & Lora Aroyo
VU University Amsterdam (CS & Hum)

Talk:
Open, Connected & Smart Heritage: Towards New Cultural Commons

 Het waren stuk voor stuk inspirerende verhalen van (bijna allemaal vrouwelijke) onderzoekers die daadwerkelijk ICT-tools gebruiken om hun onderzoek te doen. Goed om te zien dat bijna iedereen ook actief is in de CLARIAH-community!

Wat verder opviel was dat de "Humanity sessie" steeds drukker werd. Dat kwam eerlijk gezegd niet doordat “onze” verhalen steeds beter werden (ze waren allemaal goed) maar wel omdat, zoals links en rechts te horen viel, het gebruik van tools en data door geesteswetenschappers tot ieders verbeelding sprak. Veel bezoekers van het symposium waren zich daar in eerste instantie waarschijnlijk niet van bewust maar kwamen, ongetwijfeld aangestoken door het verhaal van José en door de mond-op-mond reclame van andere bezoekers tijdens de lunch, toch een kijkje nemen en bleven vervolgens zitten. Vaak hoorde je: “ik moest even naar die andere sessie toe, maar ben direct weer teruggekomen: dit is echt boeiend” en dat werd dan gezegd door (voorzover dat na te gaan was) niet-geesteswetenschappers.

En daar hadden ze ook wel gelijk in. Veel van de overige verhalen concentreerden zich op storage, dataverkeer, access en andere technische zaken en waren meer gericht op een kleine, gespecialiseerde doelgroep. Echter, het verhaal vertellen is blijkbaar iets dat sociale- en geesteswetenschappers goed kunnen en ditmaal ook deden!
Zeker als CLARIAH dit jaar goed op stoom gaat komen, moet het lukken volgend jaar een nog grotere aanwezigheid te realiseren met misschien nog meer succesverhalen.

Afsluitende keynotes

Leonard SmithTony HeyDe afsluitende 2 keynotes van Leonard Smith (Oxford) en Tony Hey (ex-Microsoft, nu University of Washington) waren boeiend om naar te luisteren (en kijken). Smith (Science in the Dark) ging op aanstekelijke wijze in op het probleem van modelering: je doet 50x een experiment met een ronde bal en hebt alles statistisch op orde, en dan komt de werkelijkheid waarin je het moet doen met een experiment met een badeendje (die had ie ook bij zich). Tja en dan blijkt het model niet helemaal goed te werken. Maar gaf hij toe: je kunt dikwijls niet anders maar je moet je altijd realiseren dat het perfecte model en de rauwe wekelijkheid niet een-op-een op elkaar te mappen zijn.

Hey tenslotte verhaalde over zijn tijd bij Microsoft en het onderzoek dat daar gedaan werd met als kernbegrip: The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery.

Fourth ParadigmeHey onderscheidt vier paradigma:

 1. Experimental Science
 2. Theoretical (Newton's Laws etc)
 3. Computational (simulation)
 4. Data-Intensive Sciece (Big data)

Bovendien adresseerde hij opnieuw het probleem hoe data-scientists en software-engineers een carrière te bieden in een (academische) omgeving die vooralsnog gericht is op onderzoek.

Na afloop een gezellige borrel met heerlijke hapjes en een mooie plek om te netwerken.

Al met al een zeer geslaagd symposium.

 

 

 • Laatste aanpassing website: zondag 24 september 2023, 08:18:20.
 • Copyright @2023 Arjan van Hessen