De naam doet vermoeden dat de Drentsche Patrijshond vooral in Drenthe woont, maar is dat ook zo? Tijdens mijn weekend-wandelingen met hond Pepper in de bossen rondom Utrecht kom ik eigenlijk “best vaak” andere Drenten tegen en dat leidde ertoe dat ik eens wilde uitzoeken of de kans op een ontmoeting met een Drent nu overal even groot is of dat die in Drenthe veel groter is dan in “mijn bossen".

Natuurlijk waren het (vooral) honden op boerderijen en landhuizen, in steden en dorpen uit Drenthe waarmee in de jaren voor de oorlog het ras van de Drentsche Patrijshond werd "gecreëerd", maar het is geen wet van Meden en Perzen dat nu, meer dan 75 jaar na de oprichting van de vereniging, de Drent vooral in Drenthe zou moeten wonen. De hond is immers zo leuk dat je je heel goed kunt voorstellen dat tegenwoordig de verdeling redelijk homogeen is in Nederland. Waarbij we homogeen kunnen beschouwen als evenredig verdeeld over het oppervlakte per provincie of evenredig verdeeld over de aanwezige bewoners. We zullen hieronder beide bekijken.

Hoe dit aan te pakken

Provincies Aantal
Zuid-Holland 249
Gelderland 229
Noord-Holland 170
Noord-Brabant 169
Drenthe 117
Utrecht 106
Overijssel 82
Groningen 65
Zuid-Limburg 62
Friesland 54
Zeeland 35
Flevoland 20
Totaal 1358

Maar hoe kun je nu nagaan of dit ook zo is? Anders dan voor huizen, kinderen en inkomsten bestaat er immers geen aangifteplicht voor het type hond. Om toch een idee te kunnen krijgen over de verdeling van Drenten over het land moest worden teruggevallen op de ledenlijst van de vereniging. Natuurlijk is het (helaas) niet zo dat iedereen die een Drent heeft ook lid is van de vereniging, maar goed, je moet wat. De geanonimiseerde lijst van leden van de vereniging (1358 leden, woonachtig in Nederland), werd gebruikt om het aantal leden van de vereniging per gemeente te bepalen.

Bezwaar

Natuurlijk is het aantal leden van de VDP veel kleiner dan het aantal Drentsche Patrijshonden en bovendien wordt door het aantal leden te gebruiken geen rekening gehouden met het aantal Drenten per lid (een fokker met 16 Drenten in Zeeland telt even zwaar als ondergetekende met slechts één Drent). Maar betere data waren nu eenmaal niet beschikbaar.

Uitslag

Verrassend genoeg bleek dat de gemeente Haarlemmermeer met 22 leden van de VDP de lijst aan te voeren, direct gevolgd door Rotterdam (20) en Den Haag (18). Tja, daar zit geen woord Drents tussen!

Natuurlijk is het zo dat, bij een evenredige verdeling van de Drenten over Nederland de grootste gemeenten ook het meeste aantal Drenten zouden bevatten, maar Haarlemmermeer is qua inwonertal (144000) beslist geen grote gemeente.
per hoofdOp deze manier werd ook het aantal Drenten per provincie berekend. De uitkomst is wederom niet verrassend: de meeste Drenten wonen in de provincies met de meeste inwoners!

Om nu toch een realistisch beeld te krijgen van de verdeling per provincie is het aantal Drenten per 10.000 inwoners berekend; dat verandert de zaak behoorlijk! De meeste Drenten wonen nog steeds in Zuid-Holland, maar die provincie telt wel meer dan 7x het aantal bewoners van de provincie Drenthe.

Gecorrigeerd voor het aantal inwoners per provincie blijkt Drenthe veruit de populairste provincie voor de Drent: het aantal Drenten per 10.000 inwoners is er met 2.39 meer dan 2x zo hoog als bij de nummer 2 (Gelderland met 1.14) en nummer 3 (Groningen met 1.12) (zie bijbehorende plaatje).

We kunnen dus met een gerust hart stellen dat Drenthe nog steeds DE provincie is voor de Drent.

Oppervlakte

Deze rekenoefening geeft wel een antwoord op de titelvraag maar niet op de mijn oorspronkelijke vraag: Is de kans op een Drent in de bossen van Utrecht nu even groot als in elk willekeurig bos in Nederland?

per hoofdOm dit te berekenen hebben we het aantal Drenten per provincie gedeeld door het oppervlakte van die provincie. En dan krijgen we weer een ander beeld. Zuid-Holland, de provincie met de meeste Drenten, is helemaal niet zo groot en heeft het hoogste aantal Drenten/km2 . Maar Utrecht is een goede tweede en dus is de kans dat ik andere Drenten tegen kom in “mijn” bossen in Utrecht fors hoger dan in de andere provincies (met uitzondering van Zuid-Holland natuurlijk).

Arjan van Hessen

PS. de gegevens over de provincies werden uit deze website gehaald.
PPS. Een volledig overzicht van het aantal VDP-leden per gemeente is hier te vinden.


 

  • Laatste aanpassing website: woensdag 12 juni 2024, 11:40:52.
  • Copyright @2023 Arjan van Hessen