brs85T

Taal- en Spraaktechnologie

Taal- en Spraaktechnologie (TST) is de technologie die zich richt op het softwarematig "nabootsen" van het talige-vermogen van de mens.
TST is een containerbegrip waaronder verschillende technieken vallen die delen van de de menselijke, talige communicatie na bootsen. Mensen gebruiken die verschillende technieken gelijktijdig of na elkaar voor een optimale communicatie. Zo zijn wij redelijk goed in het herkennen van spraak (spraakherkenning) maar nog veel beter in de interpretatie van de spraak (spraakinterpretatie). Woorden die niet of niet helemaal herkend werden, kunnen alsnog herkend worden wanneer de context waarin ze gesproken werden, duidelijk wordt.

Dit laatste is eigenlijk geen spraakherkenning maar eerder spraakinterpretatie en zit wellicht meer op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Woorden die "niet passen" worden vervangen door woorden die "beter passen". Vaak is dat verstandig, maar niet altijd omdat mensen nu eenmaal vmisplaatste woorden kunnen spreken. De interpretatie kan dus de werkelijkheid onterecht "verfraaien".