brs85T

LIPS

LIPS (Language in Psychiatry) is een voorstel van de UTwente en het UMCG om geavanceerde TST, AI en medische kennis te gebruiken om het oordeel van psychiaters over hun patiënten, zo goed mogelijk te kunnen "voorspellen" Dwz, kan een software programma een prognose stellen aan de hand van een AV-opnamen die ongeveer overeenkomt met het oordeel dat een psychiater op grond van die zelfde AV-opnamen zou geven?
Als dat kan, dan kan de software gebruikt worden bij pre-selectie van patiënten; wie moet door de psychiater gezien worden?

De geluidsopnamen zullen deels bestaan uit reeds opgenomen gesprekken, deels uit nieuwe gesprekken die met de Diagnostische Camera van Haerts gemaakt zijn. Een aantal proefopnamen (geen patiënten ?) staan hieronder om een beeld te krijgen van de opnamen en het geluid.

Hieronder drie demonstraties van gesprekken opgenomen met de Diagnostische Camera in verschillende settings.