brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Afgeronde projecten

Hieronder een niet volledige opsomming van projecten waar ik de afgelopen jaren on meer of mindere mate aan meegewerkt heb. Het is een mix van wetenschappelijk en organisatorische projecten.

datum naam omschrijving
2005-2011 Stevin Vlaams-Nederlands TST wetenschappelijk programma om de Nederlandstalige TST te ontwikkelen.
1998-2001 ECHO European CHronicle Online: Europees project dat met spraakherkenning de radio/TV uitzendingen (1920-1960) wilde herkennen.
1997-2001 DRUIDE Nederlands Spraakherkenningproject aan de UTwente (promotie Roeland Ordelmans)
2004-2009 AMI-AMIDA  
2009 Anne Frank Het oplijnen van het dakboek van Anne Frank (tekst) met de voorgelezen spraak (Carice van Houten)
2002 Radio Oranje Het oplijnen van de toespraken van Koningin Wilhelmina voor Radio Oranje (1940-1945)
2004-2005 Buchenwald Het ontsluiten van 39 interviews met oud-gevangenen van concentratiekamp Buchenwald mbv spraakherkenning.
2005-2006 Aletta Oplijnen van 11 interviews met feministen over de vrouwelijke hulpverlening begin jaren 70.
2004-2008 CHoral  
1999-2003 SAFIR  
2000 Waterland  
2008-2009 RechtSpraakHerkenning Opnemen, herkennen, en ontsluiten van opgenomen rechtszittingen.
2009-2010 NEON Nederlandse Ondertiteling: met spraakherkenning ondersteunen van het TV-ondertiteling
2004-2010 0900-8844 Het met spraakherkenning routeren van bellers naar het juiste Politiekorps
2008-2010 1835+1 Door in het caisson van het Watersnoodmuseum in Zeeland de naam van een tijdens de watersnood van 1953 omgekomen persoon hardop uit te spreken, wordt door de computer een korte gesproken biografie voorgelezen.
1999-2010 TWentse News Corpus Verzamelen van tekstmateriaal voor het trainen van het taalmodel voor de Twentse Spraakherkenner