brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Congres Innosurance

Hieronder een lezing over AI en TST. De spraakherkenning is (weer) gedaan met de UTwente/Radboud Kaldi herkenner.