brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Vertel Verleden

Verteld VerledenUit een recent onderzoek kwam naar voren dat in Nederland ongeveer 13.000 interviews zijn verzameld, in totaal meer dan 21.000 uur aan Oral History materiaal. Onder de naam Verteld Verleden bundelen beheerders en eigenaren van Oral History collecties, onderzoekers uit de Geesteswetenschappen en ICT onderzoekers de krachten met als doel de toegankelijkheid van Nederlandse Oral History collecties te verbeteren. Het inzetten van de mogelijkheden die moderne technologie biedt, speelt hierbij een belangrijke rol.

Toegankelijkheid is in meerder opzichten de hoofddoelstelling van Verteld Verleden. Niet alleen richt toegankelijkheid zich in Verteld Verleden op informatie op collectie-niveau (welke collecties zijn er?) of interview-niveau (waar gaat het over in een interview?) maar ook om kennis rond het proces van toegankelijk maken (hoe kan een interview doorzoekbaar worden gemaakt?) en het gebruik ervan (hoe kan toegankelijkheid worden benut?).

Om deze doelstelling te verwezenlijken is een multi-disciplinaire samenwerking nodig met vertegenwoordigers uit de verschillende disciplines die over de grenzen van hun expertise heen kunnen kijken. Het (mede) vorm geven van deze (internationale) samenwerking is een belangrijk onderdeel van Verteld Verleden. Een groot groep beheerders, archivarissen, geesteswetenschappers en technologen hebben zich ondertussen al aangesloten bij Verteld Verleden.

In nauwe samenwerking met de diverse belanghebbenden, en met een centrale plek om toegang tot collectie-informatie te bieden en kennis te delen, levert Verteld Verleden een bijdrage aan het behoud en gebruik van een bijzonder medium en de rijke informatie die hierin is gevat.

Meer informatie staat hier.