brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Drentsche Patrijshond

Beschrijving praatje

Met de komst van veel data, snelle computers en slimme algoritmes heeft Kunstmatige Intelligentie (AI) zijn intrede in het dagelijks leven gedaan. Het herkennen van foto’s van vrienden in je eigen fotomapjes, het voorspellen van het woord dat je gaat typen en het herkennen van wie wat zegt, zijn typische voorbeelden van "door AI" sterk verbeterde software. De software is vaak zo goed dat het (een deel) van de menselijke werkzaamheden kan overnemen. Denk aan de rechtspraak waar vonnissen door AI worden "voorgekookt", aan medische beslissingen die een arts worden "ingefluisterd" en aan het beoordelen van zoiets als een hypotheekaanvraag.

Op dit vlak zien we drie grote uitdagingen:

  1. De eerste ligt op het domein van de talige, door mensen gemaakte informatie. Anders dan al dan niet netjes gestructureerde data, is de normale menselijke informatie ambigue, redundant en onvolledig. Hoe ga je zinvolle informatie halen uit zo’n gesproken document? Wat bedoelt iemand met “het was vreselijk gezellig”? Spraakherkenning is de eerste stap, maar zelfs als die nagenoeg perfect is, dan nog is de informatie dikwijls onduidelijk. We willen niet herkennen wat iemand zegt, maar begrijpen wat ie bedoelt!
  2. De tweede uitdaging ligt op het gebied van samenwerking tussen mens en machine. Sommige mensen zien AI als een groot ‘kwaad’ dat onze levens cq. maatschappij overneemt, anderen zien het juist als een ideaal hulpmiddel dat ons verlost van veel, saai werk. Maar hoe gaan we ermee om? Gaat AI het werk overnemen (ja, soms) of ons juist bij het werk helpen (ja, als je het goed inricht). Waar ligt de verantwoordelijkheid en…. hoe zorgen we ervoor dat AI ook doet wat wij eigenlijk willen.
  3. De derde uitdaging ligt op het ethisch vlak. Als AI zo’n dominante rol gaat spelen, dan gaat “ze” beslissingen nemen en suggesties doen die voorheen door de mens gedaan werden. Dat is niet per se verkeerd want ook de mens is verre van perfect. Maar bij menselijke beslissingen was meestal wel duidelijk waar de verantwoordelijkheden lagen en dat is bij gebruik van AI meestal niet zo. Hoe gaan we daar mee om?

Resultaten ASR Vlaams Parlement