Stichting Open Spraaktechnologie

Beschikbaar maken van hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie voor niet-commerciële toepassingen

Home

Welkom bij de Stichting Open Spraaktechnologie. De stichting stelt zich ten doel om hoogwaardige Nederlandse spraaktechnologie ter beschikking te stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, non-profit instellingen en geïnteresseerde derde partijen ten behoeve van het stimuleren van onderzoek en innovatie rond spraaktechnologie en het gebruik ervan. Met ter beschikking stellen wordt bedoeld:

  1. het beheren van aan deelnemende universiteiten (mede) ontwikkelde Nederlandse, open-source spraaktechnologie zodat onderzoekers en andere geïnteresseerden toegang hebben tot de technologie (de software en modellen),
  2. het stimuleren van doorontwikkeling van de technologie,
  3. het faciliteren van laagdrempelige gebruik van de technologie via diensten voor niet-commercieel gebruik bij publieke instellingen zoals archieven, publieke omroepen, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen, en andere instellingen zonder winstoogmerk.