Persoonlijke verhalen

1919kPersoonlijke deel van de website. Interessant voor hen die ons kennen. Foto's van familie (oud, nieuw, levend en overleden).

Drentsche Patrijshonden

1919kPepper was een echte Drentsche Patrijshond. Eigenzinnig, vrolijk, trouw en (soms) gehoorzaam. Hier staan een aantal leuke zaken aangaande de Drentsche Patrijs en Moos en Pepper in het bijzonder.

1919kTaal- en Spraaktechnologie is de techniek die er voor zorgt dat mensen op een "talige wijze" met computers kunnen communiceren. Het is uiteindelijk een mix van ict, psychologie en linguïstiek.

 

Containerbegrip

WikipediA omschrijft Taal- en Spraaktechnologie (TST) als de technologie waarmee geprobeerd wordt de menselijke, talige communicatie na te bootsen.

Hoewel het in het nabije verleden om verschillende disciplines ging die wel aan elkaar verwant waren maar toch een eigen invalshoek hadden, kun je dat laatste deciennia eigenlijk niet meer zeggen. Zeker met de enorme vooruitgang van AI sinds het begin van deze eeuw, worden alle onderdelen van TST met behulp van vooruitstrevende AI beter en beter.

Zoals gezegd: TST is eigenlijk een containerbegrip. Er zijn vele verschillende technieken nodig om de menselijke communicatie na te bootsen. Mensen zijn redelijk goed in het herkennen van spraak (spraakherkenning) maar nog veel beter in de interpretatie van spraak (spraakinterpretatie). Zo kunnen mensen niet of slecht herkende woorden "alsnog" juist herkennen als ze de context kennen waarbinnen de woorden gesproken werden (oh, je bedoelt dat!!).

De onderdelen van TST zijn onder meer:

  • Spraakherkenning (ASR, STT)
  • Sprekerherkenning
  • Spraaksynthese (TTS)
  • Spellingcontrole
  • Information retrieval (IR)
  • Spraakinterpretatie (ASI)

 

  • Laatste aanpassing website: zondag 24 september 2023, 08:18:20.
  • Copyright @2023 Arjan van Hessen