brs85T
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Blogs
  • Inloggen

Zipf's Law

Een ontzettend leuk filmpje op YouTube over Zipf's Law; vooral in de menselijke taal, maar ook daarbuiten. Laat zien hoe de verdeling van woorden in een taal geheel wiskundig te verklaren valt: laat een aap op een typemachine los en je krijgt zo'n Zip-verdeling. Het effect, ook wel bekend als het Pareto-principe, "verklaart" de 80-20 verdeling die zo dikwijls optreedt. Je ziet dit in contact centres waar 80% van de klachten van 20% van de bellers komt, 20% van de mensen 80% van de rijkdom heeft etc. etc.

Je ziet dit ook in de {tooltip}natuurlijke taal{end-texte}De Wet van Zipf is oorspronkelijk de door George Kingsley Zipf[1] geconstateerde en naar hem genoemde wetmatigheid in de taalkunde dat in natuurlijke taal de frequentie van voorkomen van een woord ruwweg omgekeerd evenredig is met de rang van het woord in de frequentietabel, en wel zo dat het meest frequente woord ongeveer twee keer zo vaak voorkomt als het op een na frequentste woord en dat weer twee keer zo vaak als het vierde frequentste, enz. Met de Wet van Zipf worden tegenwoordig kansverdelingen aangeduid die de vorm van een machtswet hebben. De wet kan gekarakteriseerd worden door het lineaire verband tussen de logaritmen van rangnummer en kans of frequentie. Uitgezet op dubbellogaritmisch papier is het verband een rechte lijn.{end-tooltip} waar ook 20% van de bestaande woorden 80% van de teksten beslaat.

Zeer de moeite waard en in 4K.