S0

Een

S1

Dat is niet een raar gefladder en bekkentrekkerij dat er twaalf heeft de grammatica heeft de parken. Je kunt het accent hebben gebaar. En dat is een. Van de

S3

Waarom is de ene taal succesvol en sterft de anderen uit. De universiteit van nederland presenteert dan socioloog professor doctor abram de swaan

S106

Talen verbreedt zich over de wereld. Met een klap voor je oren. En de klap van de lineaal of op de punt van de bajonet. Dat is de harde ondergrond van de verbreding van talen. Binnenslands. Met straf en buitenslands te vuur en te zwaard dat we eerst eens kijken hoe talen zich binnenslands verbreiden. Dat gebeurt meestal. Doordat een centrale macht in overheid staat. De mogelijkheid heeft om die taal aan hun bevolking op te leggen. En dat gaat in de beginfase bepaald niet. Met zag de middelen dat kan heel de eerste moet natuurlijk dat hele rijk verovert worden en al die omliggende streken en al die kleine talen die moeten onderworpen worden dat slaan we nog maar even over hè. En dan moet het gym die taal worden opgelegd aan alle daar begint het mee kinderen in het land. Dat gebeurt door het basisonderwijs het algemeen lager onderwijs en door de leerplicht dat is de leerplicht het is onder andere de plicht om de landstaal te leren de staatstaal. En je kunt eigenlijk geen autobiografie lezen. Van iemand die zo opgroeiden in de eerste decennia van de vorige eeuw. Overkomt in voor hoe hij als klein bretons jongetje op een franse school een klap voor zijn kop kreeg als ie stiekem bretons sprak met de kinderen naaste en even later lees je hoe friese kinderen een flink pak voor hun broek kreeg omdat ze tijdens het speelkwartier fries spraken. En dan lees je over een joods jongetje of een iers jongetje of een pools jongetje in new york en ja hoor de klappen vielen weer want de juf had gehoord dat ze geen engels spraken in de schoolbanken maar de taal van hun ouders hearts of jiddisch of pols. Dus het was een behoorlijk stevige disciplinering waarmee die staatstaal die landstaal die wij nu met zo gemak spreken zich verbreden zelfs in volle vredestijd je ziet dan. Hoe onder zo'n koloniaal regime. Mensen. Proberen om de. De taal van de overwinnaar te leren om daarmee hun positie te verbeteren zijn ze ook een soort collaborateurs. Maar het is steeds zijn het. Machts processen waardoor talen zich in eerste instantie. Verbreden maar er is nog een andere belangrijke historisch sociaal proces dat is niet migratie mensen die bij honderdduizenden miljoenen naar een anderland trekken hun taal meenemen. Die ook vaak opleggen aan de mensen die daar nog woonden de inheemse volkeren dat zie je en dan komt er een een golf van migratie daar nou van mensen die bijvoorbeeld spaans spreken of in. Argentinië groep van mensen die italiaans spreken en dan kan het er soms ontspannen wie z'n taal gaat domineren. Maar. Zet je geld in op de taal van de overheid om de taal van de staat die immers beschikt over alle machtsmiddelen. Maar door al deze processen heen speelt nog een ander hoogst merkwaardig proces en dat is. Talen verbreedde zich naar. Maakt de mensen verwachten dat andere mensen die taal zullen leren en er gaan zijn ook leren. Dit is eigenlijk misschien wel de hoofdwet uit de sociale wetenschap en die luidt als mensen verwachten. Dat er iets gebeurt. Dan heeft dat gevolgen voor wat er echt gebeurd dat staat bekend als het thomas teorema en keek maar als mensen denken. Dat andere mensen denken. Dat een taal. Zal. Zich zal uitbreiden dan zullen zee die taal leren en daarmee wordt het waren. Nou is het rare dat wanneer je met iemand in tarin deelde hij neemt de grote stukken kledingstuk. Maar wanneer je met iemand een taal zou delen dan kreeg hij niet de boeven bijvoeglijke naamwoorden en j die zelfstandige naamwoorden dat zou een mooie boel zijn nee. Het is gewoon zo dat. Ook al hebben ze nog meer mensen die taal spreken die oorspronkelijke sprekers hebben daardoor niet minder. Het gaat. En nog verder. Ik heb al gezegd je kunt mensen niet verbieden taal te gebruiken. Maar en tal heeft nog een. Andere eigenschap hij lijkt een beetje op een standaard bijvoorbeeld een computerprogramma. Een computerprogramma hoe meer mensen dat gebruiken hoe meer. Nut de gebruikers van heb. Neem een een een programma als microsoft het is niet zo. Dat nou zo verschrikkelijk goed programma is dat het praktisch over de hele wereld gebruikt wordt maar dat mensen terecht over de hele werelddenken dat over de hele wereld microsoft office woordgebruik dus wil jij dat ook want dan wil jij je teksten aan iedereen kunnen doorsturen je wil. Je weet zeker dat er allerlei programmas omheen ontwikkeld worden je weet zeker dat het programma niet volgend jaar verdwijnt dus er allerlei reden om een standaard die. Algemeen aanvaard is te aanvaarden. En bij microsoft natuurlijk op een ongelofelijke manier gelukt zelfs de concurrenten hebben hun systeem bijvoorbeeld appel opengesteld voor dat microsoft office en hun eigen tekstverwerkingsprogramma je dat zit er wel op maar ik ken niemand die dat ooit gebruikt dat als het gratis aanbieden. De standaarden hebben de neiging om een soort. Stormloop uit te lokken. En standaarden riete gaan verliezen voelt in een standaard je had is dat als een sociaal mediaprogramma of gym verspreekt zich de mare dat dat niet meer zo veel gebruikt wordt en er gaan mensen dus opgeven het werkt in twee ik twee kanten op een feest die visboer gebruikt iedereen moet ik ook gebruiken dat is niet alleen maar kunnen mentaliteit is heel rationeel standaarden die veel gebruikt worden zijn vaak voor iedereen die zich gebruik. Dat is heel merkwaardig want het betekent dus dat hoe meer mensen. Zoiets gebruiken hoe nuttiger het voor iedereen is. En dat geldt ook voor talen met één verschil dat je vertalen wordt geen prijs gevraagd niemand verkoopt het engels of het nederlands wat verkocht wordt worden cursussen om het te leren maar als je het eenmaal kunt spreken dan kan iedereen die dat wil die taal gebruiken en daarom en dat komt ook voor kreeg je een soort stormloop op het engels en ik heb het al genoemd een een kleine stormloop je op het chinees of bijvoorbeeld een vlucht uit het frans hield treurig tenminste voor iemand die zijn hard. Aan het frans het pand heeft. Maar. Nog in negentien zestig dacht de echte experts dat frans de taal van europa zou worden dat was in de tijd van de europese gemeenschap de andere talen waar italiaans nederlands. En duits. Dus die kans was groot maar amper was engeland toegetreden tot de europese unie of in de wandelgangen begonnen zou engels te spreken ik weet waarom. De duitsers hadden zich al die tijd heel stil gehouden het was niet de tijd voor de duitsers om een grote mond op te zetten en die hadden die fransen het laten overnemen maar toen de engelsen kwamen vonden ze het wel leuk om te zien hoe hun rivaal instorten daar heeft iets van. Bij gespeeld het is ook gebeurd met japanse duits die zich heel snel verbreed hebben te vuur en te zwaard dan hoef ik niet aan te herinneren maar toen ze verslagen waren is eigenlijk ze niet aan de teruggevallen op hun oorspronkelijke territoir ze waren ook te kort wereldtalen om dat vol te houden iedereen was het alweer vergeten. Dus. Dat zijn de de. De echtelieden bijzondere eigenschappen die iets verklaren van de. Taal. Zijn nou ook ontstaan er ook nieuwe talen. Ja natuurlijk. Waarschijnlijk is de meest gewone manier waarop in het verleden talen ontstonden dat een bepaalde groep in een gemeenschap om allerlei redenen zich een beetje wil onderscheiden en een apart jargon gaat vormen dat kan wat verder gaan en als bijvoorbeeld zo'n gemeenschap zo'n groep zich de letterlijk afscheid in ergens anders gaat wonen dan ontwikkelt die oorspronkelijke taal zich steeds verderweg. Van de taal van de gemeenschap die ze verlaten hebben dat is één patroon waarmee een nieuwe taal kan ontstaan. Maar een andere die we veel beter kennen omdat die zo recent zich heeft afgespeeld in de afgelopen eeuwen. Dat is criminalisering. Bijvoorbeeld het twee volkeren ontmoeten elkaar bijvoorbeeld kolonisten en inheemse aan de kusten van afrika of latijns amerika of azië portugezen engelsen nederlanders die beginnen factureren aan de kust. En ja met handen en voeten en proberen zo om. Elkaar te verstaan en na een tijdje ontstaat een. Mengtafel. Een heel vaak heeft die taal wordt als het ware gedragen door de grammatica. En de woord minks regels van de ene taal bijvoorbeeld de afrikaanse taal. En daarboven op komt dan een lading van woerden de uit de andere taal dat heb je. Typisch in afro creoolse. Papiaments surinaams het surinaams dat wordt. Gedragen door een aantal west afrikaanse structuur elementen en daar zit een grote engelstalige en ook deels nederlandstalige. Vocabulaire boven op nou op het moment dat zo'n. Zo mengtaal door mensen aan hun kinderen geleerd wordt dan wordt het tussen moeder tal van jongsaf aan. Dan kreeg die alle eigenschappen van een volledige taal en dan wordt het wat we noemen een creoolse taal dat kan in enkele tientallen jaren gebeuren. Maar er is ook een fenomeen dat zich onder onze ogen nog veel sneller afspeelt en dat is gebarentaal. Het heeft heel lang geduurd voor mensen zich realiseren gebarentaal inderdaad in alle opzichten een taal is. Maar die dove. Kinderen die werden sinds de achttiende eeuw in instellingen ondergebracht heel progressief. En daar moesten ze liplezen leren dat was een heel nieuw inzicht en dan moesten ze zo goed kijken naar de uitdrukkingen en de voor de richting van tongen lippen dat ze konden begrepen wat er gezegd werd. Als je dat bij mij doet dan leer je cursief is. Het. Er was één probleem met dat liplezen. Het werk niet jammer maar het werkt niet het is heel erg geprobeerd maar die kinderen gingen toch stiekem gebaren taal ontwikkelen ontwikkelde zich dus kleine puber geheim gebarentaal is waarvan we verder niet veel meer weten maar je kunt wel raden wat daarin gezegd werd. Het heeft eigenlijk geduurd tot het midden van de vorige eeuw van vijftig jaar geleden dat mensen janny groen dat liplezen dat werk niet en die gebarentaal dat is niet een raar gefladder en bekkentrekkerij dat echt. Heeft de grammatica heeft de gebaren schat je kunt zelfs een stijl hebben in gebarentaal je kunt een accent hebben in gebarentaal en het is een tal van het kijken ze noemen zichzelf ook vaak de visuele mens. Tegenwoordig heb je in alle geavanceerde landen nationale gebarentaal maar wat gebeurt er nou die dove die jongen doven die komen samen in jeugdkampen en op congressen. En daarna chatten ze met mekaar en terwijl ik dit zeg. Maar kijken ontstaat er onder onze ogen een wereld gebarentaal en die ontstaat op de video cam omdat doven met elkaar chatten in hun eigen taal en heel letterlijk heel handig. Aan het manoeuvreren zijn om elkaar te begrijpen en om nieuwe gebaren te ontwikkelen die wereldwijd begrijpelijk en dit is een jonge nederlandse. Ziende en dat is een tsjechische jongen die hebben ontzettende parade het ziet er precies uit zoals mensen chatten zit ondertussen te eten is een rotzooitje filmpje klopt van geen kant is gewoon een telefoontje opgenomen maar dat is wel aardig dat gebeurt nu en over een paar jaar is er dus een wereldwijde gebarentaal. Is straattaal. Een nieuwe taal nee. Daarvoor heeft de te weinig woorden en nog geen grammatica en geen woord voor het is in jargon het is een groep stelt je waarmee je kunt onderscheiden en een beetje afsluiten voor anderen waardoor je je een beetje. Een saamhorigheidsgevoel hebt en daarin lijkt het precies op juristen taaltje of artsen touwtje al die kleine groep staaltjes die. Een paar honderd woorden hebben dieven touwtjes waar dat noem je jargon ons en ik denk ook niet dat daar talen uit zullen. Groeien. Volgende keer gaan we het hebben over wat er gebeurd is

S1

Met de heer talen die nu nog in de koloniën voormalige koloniën. Voorts fuchs


Waarom_is_de_ene_taal_succesvol_en_sterft_de_andere_uit.mp4
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker