S104

Hoe versla je stress

S137

Dit is de universiteit

S102

Dames en heren. Weer een alledaags onderwerp. Stress. Is dat alledaags voor jullie. Ja. Maar weet je wat het rare is. Het is alweer een tijd geleden ja dat heb je als je zo oud bent dan ga je graag het verleden in. Met een waren er is twee journalisten en die wil een artikel gaan schrijven over stress en die gingen lezen wat er allemaal over geschreven was. En dat hadden ze dat gedaan en toen zeiden ze van nou. Bij snappen er niets van. Het lijkt wel of stress iets is. Maar dat stress ook de oorzaak van dat iets is. En dat stress ook nog het gevolg van dat iets is. Ik zie vraagtekens dat kan ik me voorstellen. Laten we uitleggen wat het is het stress modaal. Kijk want wat bedoelde die mensen. Dat. Sommige mensen die gebruiken het woord stress. En dan verwijzen ze naar situaties naar omstandigheden dan zeggen ze stress dat is als ik een zwaar tentamen heb. Of stress is als mijn vriendin het uitmaakt of stress is als ik een vrouw moet houden voor de universiteit van nederland dus allemaal situaties omstandigheden. En anderen die gebruiken inderdaad zoals jullie dat doen. Die hebben het over een stressreacties dat is wat raar dus. Voor de helderheid is het goed om dat uit elkaar te halen we hebben aan de ene kant. Belastende. Situaties en aan de andere kant aan reacties en dat staat ook hier stressfactoren nur dat stresssituaties. En aan de andere kant stressreacties. Maar dan staat daar en dat hoort je stress nog tussen. Nou dat is iets van psychologen dit is een psychologisch stress model en die zeggen dan. Ja dat stress dat betekent. Dat die persoon. Vindt dat er te veel van hem gevraagd wordt door die situatie. ik kan niet met deze situatie omgaan en het is me te veel. En dat zijn bepaalde situaties waarbij de kans groot is dat je er niet mee kunt omgaan en als je in die situatie zit dat je niet met die situatie kunt omgaan dan gaat dat gepaard met stressreacties. Helder. Ok. Nou en dan zijn er nog een aantal andere factoren dat is ook wel belangrijk. Die ook van van belang zijn stress hantering in hoeverre dat jij in staat bent om met situaties stresssituaties om te gaan is het van belang eerdere ervaringen is natuurlijk ook van belang wij hebben hier in nederland is bijna een ouderwets woord maar louter een en je bent gelouterd en dat betekent dus dat je gepokt en gemazeld bent en dat je weet hoe je met bepaalde situaties moet omgaan daar leer je ervan. En sociale steun ook heel erg belangrijk dat je beroep kunt doen op het netwerk en dat je advies kunt vragen dat je gewoon instrumenteel hulp kunt vragen dat helpt om die stress. Om minder last van stress te krijgen. Ok nou gaan we eens in focussen op die stress worden. Wat zijn dat voor situaties. Nou ja heel divers. Aan de ene kant kun je zeggen van het zijn ingrijpende zware gebeurtenissen het overlijden van iemand die je lief is. Werkloos worden. Stel dat je huis afbrandt. Maar ook moet je denken aan situaties die. Min of meer verbonden zijn met je met het werk wat je hebt of met het gezin wat je leidt of met naja allerlei rollen die je speelt. Nou en waar moet je dan aan denken. Vooral natuurlijk. Dat er te veel van je gevraagd wordt. Veeleisende situaties maar ook dat de situaties onvoorspelbaar zijn. Dat ze oncontroleerbaar zijn dat je het gevoel hebt van ik heb geen greep meer op de situatie. Verliest situaties zijn heel belangrijk het verlies van anderen maar ook het verlies van status het verlies van. Bezittingen die zeer. Geliefd bij je zijn die waar je je raken heen bent. Maar ook. Ja heel belangrijk wanneer je lichamelijke of psychische integere integriteit bedreigd wordt dus een ingrijpende operaties moeten ondergaan in een ziekenhuis dat zijn allemaal stresssituaties. En. Nou die stresssituaties als die dus dat die toestand van stress leiden. Dan vertaalt zich dat vervolgens in die stressreacties. Nou die stressreacties. Dan maken we een onderscheid op vier niveaus. Op de eerste plaats is

S119

Wat we noemen het emotionele het subjectieve niveau en je voelt je gefrustreerd je voelt je depri je voelt je angstig. Dat is één niveau dan heb je. Wat wij noemen het cognitieve niveau je denken. Die gaat piekeren je gaat malen ingaan hebt obsessieve gedachte. En je hebt de gedachten niet meer onder controle. Dan heb je. Je gedrag. Ook dat kan beïnvloed worden. Bijvoorbeeld. Je blijft weg van je werk. Of. Je gaat meer roken je bent net gestopt en je gaat weer roken. Of je gaat drugs gebruiken of drinken. Allemaal voorbeelden van gedrag dat ook beïnvloed kan worden door blootstelling aan stresssituaties. En dan ten slotte. Is vooral het lichaam dat gaat ook meedoen

S101

Wij hebben. Een

S104

Autonoom zenuwstelsel dat ziet u hier en dat is dat deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor. Dat allerlei automaat dat allerlei. Fysiologische processen zoals onze ademhaling en onze spijsvertering en onze hartslag en onze bloeddruk dat dat automatisch gereguleerd wordt zonder dat we daarbij hoeven na te denken. Behoeven als we een boterham eten niet na te denken van oh nou moet ik die boterham gaan vegeteren. Wordt allemaal door het autonome zenuwstelsel gedaan daar en daar zijn twee

S102

Taken. Het sympathie systeem. En 't para sympathie systeem en dat sympathie een systeem. Dat is vooral actief. Bij de vecht of vlucht reactie. En dat para sympathie systeem

S104

Daarvan hebben lang gedacht. Dat dat alleen actief was. Als we onze ontspannen. En als we. Herstellen. Maar nu blijkt dat dat ook wel van belang is bij bepaalde stresssituaties en bepaalde negatieve emoties. Laat ik hier even iets illustreren bij deze vriend. Ik denk dat dit half wijn is een volle neef van magere hein. En w. Je ziet daar dus. Dat autonome zenuwstelsel dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat hier het hartje dat zit hier onder dat dat harder gaat slaan dat. Bij de vecht of vlucht reactie hebt duel licht ooit van gehoord dan gaat het bloed van de interne organen. Daar gaat dat weg en er gaat naar de spieren zodat je. Beter kunt. Nou ja actie ondernemen dus vechten of vluchten. En zo allerlei processen in de ogen ook het het groter worden van de pupil en ook zo sympathie is een reactie. En de longen die worden uitgezet zodat je ook meer zuurstof gaat produceren en ze allemaal de bekende vecht of vlucht reactie die nieuwe. Die altijd met stress in verband gebracht wordt. Toch is dat niet het hele verhaal. Want ik zei toen net. Dat een heel belangrijke stress zorg stress werken

S119

In de gebeurtenis is het verlies van een partner. Nou u moet echt niet denken dat als uw partner verlies dat u dan naar vecht of vlucht reactie gaat geven waarom waarom zou u voor wie moet u vechten. Met wie moet u vechten voor wie moet je vluchten. Nee dan krijg je een heel andere reactie dan ben je teneergeslagen dan ben je depressief daarmee. Wanhopig. En dan hangt alles niks actief nee dan ben je echt. En zoals een voetballer die in de laatste minuut een doelpunt tegen ik dan lig je uitgeteld op veld kopen hangen en je went verslagen verslagenheid gereageerd. En dat gaat ook fysiologisch gezien dus met andere. Reacties gepaard vooral van dat paren

S102

Sympathie systeem wat overigens ook actief is als je huilt. Goed zo zie je dus. Dat. Afhankelijk. Van welk soort stresssituatie je op verschillende manieren ook met je lichaam reageert op die reacties. Volgende vraag is dan natuurlijk. Wat kun je eraan doen hoe versla je stress. En omdat goed uit te leggen is het toch wel goed om even terug te gaan naar het model waar we mee begonnen

S98

En dan krijgen we weer te zien de stress hoorde. de stress. De stressreacties. En de. De stress hantering. En

S101

De. Heet het. De

S104

Eerdere ervaringen en de sociale steun ja. Nou. Dan. Aan de hand van dit model. Kun je dus heel goed zien wat je kunt doen om je stress te verslaan. Kijkt vaak denken mensen bij wat moet ik doen als ik gestrest bent ook omdat ze dat vooral associëren met die reacties die jullie ook in het begin noemde van ik ga ontspannen. Prima daar is niks mis mee heel goed zelfs maar. Dat lost de problemen niet op. Het is zoiets als je band plakken en de punaises laten liggen. De punaises ook de. wat de stress veroorzaakt aanpakken de stress zorgen die moeten we aanpakken. En dat zijn kunnen. Voor een deel wel. We kunnen misschien een opleiding voor misschien kunnen we een training ondergaan zodat we beter met bepaalde stress sorong kunnen gaan. Maar misschien moeten we het ergens anders zoeken. Misschien hebt u last van teveel stress zorgen omdat u geen nee kunt zeggen. Misschien moet u horen is leren om als er een beroep op u wordt gedaan op te zeggen van ja sorry. Ik heb al te veel op mijn bordje is nu even te veel. En misschien is het ook wel zo dat dat samenhangt met het feit. Dat u een. Perfectionist bent. En dat u vindt dat dat u voor u zelf allerlei eisen gaat stellen en op die manier stress zorg creëert. Die eigenlijk die er eigenlijk niet zijn. He je hebt mensen die. Ja. Daarvan moeten ouders en als je dan vraagt van wie moet dat nee alleen van hun zelf. Hebben daar een mooie term voor overigens. Muster were noemen dat mensen die muster bier dus die moeten we afleren om te. En nou ja verder wat zijn er nog meer mogelijkheden moeten naar die stress hanteren kijken. Zijn mensen flexibel in hun stress hantering. Of proberen ze alle alle stressfactoren met één manier. Tegen te gaan dat is net als een timmerman die alles met een hamer wil maken dat lukt niet je moet aanleren om neer

S119

Op meerdere manieren met je stress om te gaan. Of misschien mankeert er ook iets aan je. Ben je sociaal een beetje niet zo vaardig zodat ze dat je niet. Kunt of dat nu wil of niet weten hoe het moet een beroep doen op je sociale netwerk. Dat je het vraagt aan andere van kun je maar alstublieft help ik heb het nu even moeilijk. Allemaal

S104

Belangrijk. En dan ten slotte als derde of als allerlaatste sorry. Zijn natuurlijk die stress gejaagd het

S119

Is yoga of allerlei andere vormen van van stress. Ontspanningsoefeningen. En zo heb je een integrale aanpak. Van je problemen. En op die manier kun je dus echt iets doen aan je stress maar beperkt je niet dat stressreacties want dat is vechten tegen de bierkaai. Werken ook aan de oorzaken. Dan. Heb je kans dat het goed komt. Dankjewel van jaren


Hoe_versla_je_stress.mp4
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker