S112

Dat is. Dan ook die. Om om te beginnen even als achtergrond je was al sinds. Eenentachtig in Maastricht geloof ik als als jurist. Op. Betrokken bij de oprichting van de rechtenfaculteit tussen universiteit Maastricht was al tien tien jaar onderdeel van je van je eigen leven. En. Trad aan als rector magnificus. Als opvolger van bonke

S6

Dat

S112

Was kort voordat het hele. Euro geweld losbarstte over de stad waar je was dus net aan kun je iets vertellen over de aanvang van je van je rectoraat

S120

En. Inderdaad ik ben in negentien eenentachtig

S10

Ben ik naar Maastricht gegaan. Ik behoor bij de oprichters van de van de juridische faculteit en dat ze nou dat had toen ook mijn mijn grote. Belangstelling omdat juist het probleemgestuurd onderwijs dat was hetgene wat mij aantrok en waarvan ik dacht dat is juist ook voor juristen is dat interessant omdat die ook ja net zoals de medici heel veel werken met kaarsjes posities. Dus daar ben ik daar ben ik enorm op gefocust geweest en. Ja tegelijkertijd. Bleek ook alweer gehad dat ik toch ook meer bestuurder dan wetenschap was ziek als decaan van de juridische faculteit. En in die hoedanigheid. In het college van decanen moesten we nieuwe rector hebben er lag eigenlijk helemaal niet voor de hand dat ik dat zou worden maar toen was ook nog wel wat gedoe tussen andere en er was toen iemand vanuit de medische faculteit die sommigen wel en andere niet wilde hebben maar ja en zo was ik dan op een gegeven moment de kandidaat die het die het werd. En en. De jager en in mijn voorganger vic bonke die was al enorm beziggeweest samen met de andere en daar ben ik ook mee beziggeweest met uitbreiding van de universiteit was in die tijd nog helemaal niet voor de hand liggend pati zo zou ik zat echt zo blijft bestaan. Dus dat was eigenlijk. Waar ik zowel vanuit de juridische faculteit als ook als rechter mee bezig was vooral intern met universiteiten hoe slagen we daarin onder meer faculteit te krijgen hoe doen we dat om ervoor te zorgen dat we. Nou ja dat dat dat dat hij een stevige anker en een stevige basis krijgt. Dus om nou te zeggen dat ik ontzettend veel met de buitenwereld bezig was het antwoord daarop is nee. Toch nog even dan dan op twee dingen die ik wel herinneringen aan zijn ze zijn schandelijks dan ook wel weer op mijzelf betrokken. D'r is toen op een gegeven ogenblik. Ik denk dat dat dat moet haast wel ter voorbereiding van die europese top geweest zijn. Is er vanuit de gemeente zijn er ik herinner ik mij dat er een prachtig fotoboek samengesteld en toen is er ook een schitterende foto van mij gemaakt van één van de. Van de. Die naam weet ik natuurlijk ook al niet meer. Topfotograaf uit uit Maastricht van een hele mooie foto voor mijzelf en die is daar op een gegeven ogenblik ik denk ook wel in een in een in

S120

Boek terechtgekomen. Dus dat is één ding wat ik mij dat ik me herinner is dat moet ik bij de voorbereiding van die top geweest zijn. En. Wat ik ook weet eeh ook ook ook dankzij het feit dat jij me daar aan het helpen herinneren. Dat er op een gegeven ogenblik en ik denk dat dat vanuit de gemeente geïnitieerd is om. Konden wij niet een bijzondere leerstoel in het leven roepen. Jacques de loor. En. Daar

S10

Is. Heb ik gezien een prachtige foto van dat ie dat herinner ik me achteraf ook al weer dat ze daar in in de kerk waar we altijd bij elkaar kwamen. Hoe heet die. Niet te zien hoe heet ie

S118

Ja ik heb het ergens op wel verstaan was het. Die kijken. Daar was een berichtgeving over. De sint janskerk was ja

S100

Toch was is ja nou daar kwamen wij altijd bijeen als er. Op op op. Als dies van de universiteit plaatsvond dan voor daar altijd die bijzondere bijeenkomst plaats. Nou daar hebben wij dus blijkbaar ook niet jacques de loor leerstoel hebben wij daar in het leven geroepen. Metz in aanwezigheid van jacques de loor en ook daar uien een schitterende foto die ik totaal vergeten was dat ie er was. Dat is dat zo'n beetje en wat ik me verder daarvan herinner. Is dat het me daarna de grootst mogelijke moeite heeft gekost natuurlijk denk wie zou d'r in gods zegen naam op die leerstoel terecht moet komen. Totdat en ik geloof dat ik dat helemaal niet zelf bedacht heeft maar het zou best eens kunnen dat dat degene die om voor het eerst op die leerstoel terechtkwam tindemans dat ie toen zei van dat zou ik wel mooi vinden. Dat heel gesolliciteerd. Dat ik ik ik durf het niet ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar het zou me niet helemaal gebaar maar daar was natuurlijk ontzettend blij mee want dat was natuurlijk een bijzondere man man als als. Ministerpresident geweest in in belgië en ja als je dan zo iemand op die leerstoel kan extra was natuurlijk geweldig. En dat herinner ik me ook wel dat dat dat zijn zijn zijn binnenkomst een lezing die niet toen heeft. Ja als ze die die komen wel weer terug in mijn geheugen. Ja dat is dat is. Wat ik me daar zo zo van herinner

S111

Ja en nog even in het licht daarvan

S112

Er kort daarna ben je dus met een gebroken enkel en als staatssecretaris geworden. De. Kort na het verdrag of een drieënnegentig vertrok ja Maastricht. Niettemin heb ik de indruk dat. De universiteit Maastricht gedeeltelijk om zichzelf te consolideren en gedeeltelijk ook omdat er een beetje wind in de zeilen kwam vanuit het verdrag. Probeerden om zich te internationaliseren en die consolidatie die bevestiging van de statuur niet alleen binnenslands maar ook door een internationalisering te bewerken en te bewerkstelligen daar hoort hij de losse een leerstoel natuurlijk bij. En hoe hoe was je hebt begaan met want dat dat je wordt ik ergens geciteerd als wetenschap in europees verband je had er kennelijk een visie over zou je daar iets over kunnen zeggen

S120

Ja we hebben toen in de juridische faculteit. En daar was god ja ja vreselijk namen echt je weet ik allemaal niet meer maar dat was in de faculteit ook iemand ons. En één van de medewerkers die zich daar ook warm voor maakte om juist ook. Op. Was was dat rené de groot ook ook maar die was die zeker rené ook maar. Ook nog iemand anders z'n voornaam begint met een b maar ik ik helaas niet ver niet niet verder. Maar rené weet dat vast niet weet dat maar ik moest maar eens aan de jas trekken daarover. Maar het is echt het idee om. Om om europa om om niet alleen europese echt te doceren maar juist ook vergelijkende studie van het recht om om niet om om daar van alles mee te doen. Hadden ook contact met ze universiteiten uit uit uit engeland. Hoe. Weet ik ook niet meer

S100

Maar daar hadden we ook daar uitwisseling ik vond dat ik vond dat ja ik heb me daar wel voor ingezet ik vond het een prima idee. En de wijze waarop dat ze in de loop van de tijd formeel de gps natuurlijk heel erg mooi dit is ik denk dat het nu één van de juridische faculteit is die het meest internationaal. Opereert ook in zijn onderwijs met europese studie europese juridische studies ik zou niet weten welk andere faculteit in nederland dat dat dat. Andere juridische

S187

Faculteit in nederland dat ook doen. Ja we waren er al toen al mee bezig en dat is dat heeft zich. Aan verstevigd en uitgebreid ja

S6

Ja. En en. Denk

S112

Je dat dat. In in Maastricht. Werd natuurlijk op dat moment heel erg regionaal gedacht dus er was. Werd veel gedaan over aan samenwerking met aken luik ging iets minder mee academische ziekenhuizen was een beetje. Op de verdubbeling probleem

S6

Maar ook in de ontluikende

S112

Letterenfaculteit over de geschiedenis van de mijnbouw en dat soort dingen werd. Vond men. Onderdeel van de Maastrichtse genius loki om een beetje op regionaal niveau over de grenzen te kijken jij keek kennelijk wat verderweg europa in. Kun je was er een in een regionale naam ja transnationale. Uitbouwt na negentien tweeënnegentig

S120

Nou wij hadden in ieder geval ook. In de tijd dat ik was gewassen en. Daar. Weer aan het denken hadden ook wel. Euregionale samenwerking inderdaad ook met de de rector van aken de rector van hasselt die die deed daar ook aan mee. Een samenwerking die is die daarna met hasseltse. Geloof ik ook een tijd lang ook nog. Kreeg ik weet niet hoe dat hoe dat verder is gegaan. En je hebt gelijk met luik was het was wat moeilijker zal vast wel weer een taalprobleem zijn geweest. En wat wat nog wel een een een een belangrijke vind ik zelf wel belangrijke anekdote is. Dat er op een gegeven ogenblik bleek. Dat de voormalige rechter van aken. Dat ie hartstikke fout was geweest in de oorlog. En. Zijn opvolger. In de genen die degene waar ik toen ik contact mee had. Die heeft mij toen in het nederlands een brief gestuurd. Om zijn excuses en en zijn daarvoor aan te bieden en zijn spijt daarover te betuigen. Dat vond ik dus geweldig en ik heb hem dus in het duits een brief teruggestuurd overigens geïnitieerd door rené de groot. Om hem daar zeer voor te bedanken. Dat was een bijzondere man directors grote bal hij leek wel een beetje op kohl. Grote man en nou ja maar ik het ook heel goed mee kon vinden bij heb ik toen ook al geprobeerd om op die manier dan we hadden met met regelmatig contact of dat tot iets geleid heeft weet ik eigenlijk niet maar. Dat die contacten er waren mensen die rectoren dat staat als een paal boven water

S113

Ja. Goed. Nou dat is helder om te wezen en. Goed om te weten ik ik wil even vragen naar wat er dan in het engels town een noemen hoe

S112

De universiteit in het stadsleven stond. In de jaren negentig is de naam veranderd van uw verzet limburg naar universiteit Maastricht de toch een tamelijk symbolische. Verscherping van het focus na een van het provinciale instelling naar een stedelijke. Althans een stedelijk gebrande. Instellingen en ik denk dat daar de naamsbekendheid van ons gedrag misschien een rol heeft gespeeld. Als rector hoe waren de contacten met de provinciale overheid en met de stedelijke overheid en ik denk met name een. Als een burgemeester

S120

Nou. Ik even denken hoe heette. De de de gouverneur toen ook alweer kremers sjeng kremers. Gaat nog een mooie anekdote die die overigens van die ik van karl dittrich heb je vast wel aan gaat spreken het is. Al die was er nog geen die was. Voorzitter van het college van bestuur en op een gegeven moment was er weer was het zeer moeilijk of er allemaal niet over eens zouden blijven. Dus hij stapte op een gegeven ogenblik op ook sjeng kremers af besef je wat moeten we nou tot. Nou. Luister eens als het allemaal niet meer goed gaat dan worden we toch gewoon gaan we toch gewoon naar naar belgië. Waren de. Op zichzelf goed mee. Niet heel intensief. In mijn herinnering ook met zijn opvolger niet heel intensief overigens ook met met met hoeden. Niet verschrikkelijk intensief maar hij was ook wel datgene. Wat ik net ook al zei. Niet ook toch wel de aanjager was van die de loor leerstoel. Hij was degene die vond dat ze daar dat ze daar het nodige aan te doen. En ik denk inderdaad dat de de

S100

Overstap. Van van de universiteit van van limburg naar die van Maastricht die ongetwijfeld samen met de bekendheid van Maastricht. Overigens tegelijkertijd ook als je dan ziet hoe al die andere universiteiten heette die waren ook allemaal. Door de naam van de stad waar ze waar. Ze vonden dat toen belt voor het voor de hand liggende

S120

Manier. Overigens degenen die daar denk ik ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dat ook niet eens zeker dat is loek vredevoogd. Voorganger van karl dittrich als voorzitter van de universiteit en zeker ook een man om nog te raadplegen zou ik denken

S111

Dank je wel ja. Ik. Ja

S113

Maastricht had voordien naamsbekendheid ten gevolge van het slaatjes incident dus in negentien eenentachtig was er een top geweest. Waarbij een kar een koud buffet worden voor journalisten werd. Kregen allemaal salmonella. En

S112

Ik formuleer liever kort door de bocht hing. Om een nieuwe top naar Maastricht te halen was. Niet makkelijk en veel hoeden heeft zich heel erg voor ingezet heeft een aantal regeringsleiders naar toen de kan gehaald om te zien dat je ook lekker en gezond kunnen eten en heeft een bidbook samengesteld. Ik op zoek naar het bidbook. Ben jij ooit in in de arm genomen over de de de de. Van Maastricht als als stad in

S118

In in hij deed hij de. Veen deed van alles deed de stad is met de universiteit. Nou

S100

Misschien dat daar op een gegeven moment dat fotoboek in te voorschijn kwam waar waar bij die bij die foto van mijn tevoorschijn is gekomen als dat al zo zo zou zijn

S120

Verder kan ik me daar weinig van herinneren. Zou het niet weten

S111

Op

S112

Het punt van het societyleven. Was natuurlijk één eeuwen de hoogtepunten. De de receptie voor de regeringsleiders en staatshoofden die bij me qua kwamen december negentien eenennegentig. Om het gouvernement was jij daar wel uitgenodigd was jij dan bij mee gebabbeld

S187

Ik denk het niet maar ik heb er in ieder geval geen enkele herinnering aan en dat lijkt me wel een soort van wat toch in je geheugen blijft zitten. Die een hond die niet blafte

S164

Zo noemen inderdaad ja

S111

En

S112

Ja dat dat dat waren eigenlijk een beetje de punten die ik wilde aanstippen. De. Nog eventjes gewoon uit mijn eigen interesse en misschien een ook andere herinneringen. Wakker roept jij hebt natuurlijk een heel bewogen. Politieke carriere gehad en heel bewogen. Tien vijftien jaar nederlandse geschiedenis kabinetten. Kok en. Verschillende functies een soort. Rare overgang. Waarbij staatssecretarissen aftreden door anderen worden opgevolgd opeens wat jij. Staatssecretaris en dan. Krijgen we. Vervolgens het verdrag van nice. In negentien zevenennegentig. En het referendum over de grondwet en dat is een na de eeuwwisseling officieel ogenblik burgemeester van amsterdam bent en met de moord op pim fortuyn een en ook op het theo van gogh heel andere dingen aan je hoofd hebt

S111

Is. Er iets blijven hangen

S112

Van Maastricht tweeënnegentig als als referentiepunt in je latere bestuurlijke ervaringen in de tweede kamer of je bent is er hier in de eerste kamer geweest tussen de twee kabinet in. En dat was het moment dat het verdrag van nice liep. Had Maastricht tweeënnegentig enige echo in de bestuurlijke

S118

Ervaringen. In jouw loopbaan sindsdien of is dat gewoon weg geklonken onder het geweld

S120

Ik denk het niet maar dat ligt ook wel weer aan de aan de aan de functies die ik heb gehad en. Misschien nog even maar dat is echt dat is in zeist in een zijlijn met met de vraag die je hebt gesteld wat ik zelf wel bijzonder vond was toen ik. Out of the blue staatssecretaris van onderwijs werd als opvolger van in 't veld. Dat was dat was echt groot nieuws in de limburger. In die krant. En dat stond er echt zoals als en een fornuis die daar staatssecretaris wordt dat dat vond ik wel heel erg bijzonder. Gegeven het feit dat ik toch ook maar in een enorme import was zodanig import op toen ik daar in negentien zevenentachtig kwam en als ik dan in de winkels stond dat ik dan als als ik dan helemaal niets moest stellen dat ik het niet durft te vertellen maar met mijn vinger wezen dat ik meanders onmiddellijk identificeren als als als een als een hollander. En dat is misschien om die reden toch interessant dat in die. In nou ja het is tussen eenentachtig en en en één en negentig. De universiteit niet toch eerst een een vreemde een vreemde eens in de Maastrichtse het was. Zich toch wel in die periode heeft gemaakt tot iets wat bij de stad hoor. En nou ja daarom haal ik deed dit nog even op om de ik vond het zelf wel heel bijzonder omdat ze zien dat ik daarin de limburgse. Toch echt werd gepresenteerd van kijk dat is er eentje van ons die zomaar op één staatssecretaris wordt dat daar zijn wij trots op. Dat vond ik toch wel heel mooi om dat te zien. Maar goed ik het staatssecretaris van onderwijs. En had in die hoedanigheid er eigenlijk niet zoveel mee maar ja ben ik ook maar een jaar geweest zegt stelde ook allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. En daarna. Staatssecretaris van justitie. Dat dat was europese net zoals nu nog steeds van belang omdat je toch altijd maar probeert omdat van. Om om een europees vluchtelingenbeleid van de grond te krijgen wordt het is allemaal niet gelukt. In amsterdam heb ik daar toch ook allemaal niet zo veel van gemerkt nee ik ik moet zeggen dat ik daar. En dus dus wat dat betreft de naweeën van van. Van van van het verdrag van Maastricht dat ik daar in in die bestuurlijke functies niet zoveel van gemerkt. Nee. Nee

S163

Maar dit dit heeft nu eigenlijk heel weinig meer te maken met

S164

De geschiedenis van het verdrag en dat is eigenlijk gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid en en. Ook een beetje achtergrondinformatie die na hedy dancona wel meenemen

S166

In mijn eigen perceptie is en Maastricht negentien tweeënnegentig. Een beetje het. Het hoogwater moment geweest van een integratie denken in europa en heeft op dat moment ook een zekere euroscepsis geprovoceerd bijvoorbeeld in de britse politiek en ook wel in nederland. En

S164

Als ik kijk naar de verschillende coalities en regeringen en ook wie er dan. Bijvoorbeeld staatssecretaris voor europese zaken zijn

S166

In de opeenvolgende kabinetten van de jaren negentig en vroege jaren tweeduizend. Dat dit zo

S163

Ging dat want steeds meer naar de rechtervleugel van het cda en de vvd afdrijft

S166

Dat een zekere euroscepsis. Althans dat is mijn perceptie. In een soort. De hoop scheffer van aartsen achtig klimaat dat europa in de jaren negentien negentig in voorjaar tweeduizend steeds meer in de derde persoon. Bekeken werd in plaats van in de eerste persoon. Ik heb nu even voor dat ik met iemand kan spreken die vergadering heeft bijgewoond informeel mensen gesproken was er een zekere. Een soort oeps een gevoel dat het verdrag van Maastricht. Misschien. De laatste brug was geweest of dat een minder ook al kon

S120

Nou ja ik in in die namen die je nou noemt dat zijn wat mij betreft toch toch. Jaap de hoop scheffer en en en. Zei net

S113

Ja ik heb even. Nikolaj was een tijd lang. Staatssecretaris van europese zaken in balkenende één en balkenende twee. Benschop als het onder kok twee. Hier

S182

Staatssecretaris voor europese zaken bij buitenlandse zei ja ja ja ja en dan heb ik samengewerkt ja ja en piet dankert ook gewoon patijn die hij dan weer uit de amsterdamse politiek en dus lopen ja. Ja als ik die naam en zo voor

S113

Maar als ik ze is dus die tijd van negentien negenentachtig nagezegd tweeduizend acht. Overziet dan heb ik de en dan dan zie ik ook in de in de benoeming over in door

S112

Ja de de anders waarnemingen. Meer een een groeiende atlantische dan een europese. Toegezegd ja

S187

Maar ja maar om nou te zeggen dat daarmee die. Op die manier is toegenomen. Naar dat is dat is mijn gevoel helemaal niets. Misschien wel in die nou ja wel wel misschien. Iets van hem met de. De. De de het vrij verkeer van personen goederen en diensten. Wat altijd centraal staat daarin en dat is met name het schrijft verkeer van van van het personen en van diensten ja dat. Door met name de influx vanuit oost europa. Dat waarschijnlijk wel in delen van de samenleving ertoe geleid dat jaar komen ze onze banen inpikken. Dat dat dat zijn wel elementen die daarin in zijn geweest aan de andere kant heb ik nog steeds het gevoel dat er verre grote meerderheid. Het. Bijvoorbeeld de euro er is geen hond die erover heeft waarom niet omdat we dat van verrukkelijk vinden en dat is al zo vaak in het nieuws dat als er op een gegeven ogenblik iets nieuwswaardig is ja dan is dan is het omdat de kritiek op is niet omdat het goed gaat. Dus dus

S120

Ik ik weet niet of je of je daarnaar of of die euro. Is. Of die daar nou zo'n ontzettend belangrijke rol heeft gespeeld en. Toch nog eventjes toch nog op dit punt één van de staatssecretarissen te noemen. Ik geloof dat die. Frans timmermans heet. Ik geloof niet dat je die nou zo ontzettend veel van euroscepsis kan. Kan beschuldigd. Hè. Nee ik weet niet of ik het met je eens ben. En dat het ja. En dat het nou ja goed dat dat die de hele die hele. Rechtse kant aan het opkomen is. Of dat nou zo veel met europa te maken heeft ja die dan dat heeft meer met nationalisme te maken op een veel breder terrein dan dat dat nou zo weer europa slaap en ik ben wel benieuwd hoor of niet. Of niet één van de zegeningen van. Zijn dat we daardoor als europa dichter bij elkaar komen. Dat mag ik in ieder geval hoop ja ja het is weer wat anders en

S163

Ik ik zeg dat ook aan mijn studenten europa doet het altijd goed als er een gek in het witte huis zitten dat is begonnen met een en. Dat

S113

Is ja dus wat hebben we nu ook binnen een eronder clinton en obama was was het niet zo nodig

S120

Nee en dan en en dan ga je daar tegen afzetten en dan en en dat is dan weer wat in het nieuws komt ja ja en dan moet u weten het niet en laten we hopen hoe het. Een zorgelijke tijden dat wel

S113

Ja dat. Verschrikkelijk we moeten. Aanspreken over die rector in aken en ik heb daar gestudeerd en ik heb dat dat schandaal in van het. Grote nabijheid gezien een heel raar een intermezzo maar dat komt dus bij een andere gelegenheid denken hoe heette die rechter ook maar weer die hij had twee namen die was dus els die had als lid van de. Aan de gaat van de winst aan of de euterpenstraat gezeten onder de naam schneider. En hij had zichzelf toen een een nieuwe identiteit aangemeten. Zwicht. Maar die werd ontmaskerd. En en. Maar

S182

Ja dat daar waren dat was om meerdere redenen heel. Is en heel ongelukkig. Maar de rechter die dat toen die die brieven gestuurd ja was dat h beter misschien ik weet niet zeker dat zou heel goed kunnen ja ja dat was een echte. Want

S113

Ja je. Of die tandheelkundige was u was u een heel andere hoek was die ja. Ja humor. Groeit nou ik en ik denk dat ik voor wat betreft. Het het Maastrichtse intermezzo. De dingen hebt gehoord die ik zou willen horen het nog even voor het signaleren van loek vredevoogd er is inderdaad een heel heel

S182

Nuttig nuttige naam en. Misschien bij het sluiten van de markt zijn er nog individu en die in je

S112

Herinneren rondwaren als. Hetzij vanuit de Maastrichtse. Gesprek personen of mensen die stemming maakt een nee

S187

Maar je noemde zelf al luc soete en die zit er natuurlijk nog veel beter dan ik en die heeft dat allemaal in die tijd ook al meegemaakt zou niet een twee drie en je hebt er er en er rené de groot die heb je ook al als ie ook ja. Je zou aan rené nog een keer moeten vragen wie nou die geen is geweest. Die ook in die die die europese studies in die tijd enorm heeft. Helpen aan draag je een juridische faculteit. In de leer ik zie je wel weer voor me maar ik kom in de verste verte niet op zijn naam goed

S113

Dat. Ja daar ga 'k achterheen. Nou joop heel erg veel dank voor je tijd en voor het mogen peuteren in jouw geheugen

S120

En je moet vooral de groeten doen aan. Dat

S182

Zal ik heel graag doen ik zie eigenlijk naakt ok nou veel dieren maarssen en tot een. Dat hoop ik dan bedankt. Daag yo


Zoom_JobCohen_JL.mp4
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker