S2

Du monde. Die wel om ja. De wereld omspannen met vriendschap

S5

De zin van de oorlog geweest hè. Nou ja goed in je eigen omgeving jaren rondkijken na de oorlog balans opmaken. Voor het merendeel in dat kader van min of meer illegale activiteiten of of er slachtoffers van terreur wij eigenlijk niet heb kunnen helpen bij zowel zijn vrouw gebleven bij mekaar op in de loop van die vijf jaar zeker twintig mensen. Hebben er zware moeten achterlaten mmm

S36

Eindelijk is jeugd socioloog Professor Jan van Hessen begonnen met het op papier zetten van zijn verzet ervaringen in Twente. Ook is hij bezig met de oprichting van een verzetsmuseum in overijssel dat speciaal gericht is op de jeugd. Daarnaast doet die nog steeds onderzoek onder jongeren programmamaker Dick Binnendijk zocht hem op in Bilthoven en vroeg Jan van Hessen wat hij bij jongeren de belangrijkste verandering vindt sint zijn eigen jeugd nou

S5

Dat is eigenlijk. Dit merkwaardige feit dat. Opgenomen

S13

Zijn. In grootschalige organisaties. Met. Geproduceerde programmas. Bureaucratisch ondersteuning nu helemaal weggevallen is en

S15

U denkt aan aan bijvoorbeeld de Padvinderij of zo daarna

S13

Rij die bestaat nog niet maar hier gewoon ook de allerlei vereniging die daar op gekoerst hebben bijvoorbeeld nog zeggen AJC en de. De jongeren wacht en de JC en dat is een. Als je in de christelijke. Centrale. Is niet meer in de AJC is dan niet meer nee

S15

Dat waren de socialistische jonge. Hè. Goed die vaste groepen zijn er dus niet meer maar ja iwan soorten met groepsvorming hoe uit zich dat dan tegenwoordig. Ja

S13

Dat die moet kunnen verwachten van omstandigheden waardoor jeugd hun. Nog een redelijk aantal bij mekaar zwaar gedreven en geconcentreerd wordt bijvoorbeeld die jongelui op een bepaald kantoor over jongelui bij nu bij. Albert Heijn werken over jongelui die een beetje bij mekaar in de buurt wonen of jongelui die samen dus weg van school naar huis moeten en een half uur lang en zo wij niet toevallig een mogelijkheden van concentraties waren Russinnen collectieve initiatief is kunnen ontstaan uitgewerkt worden dus

S15

U loopt dan bijvoorbeeld in de Albert Heijn to ik noem maar wat en daar gaat u kijken wat die jongens met mekaar doen meisjes probeer

S26

Mensen aan de praat te krijgen daar om na te gaan wat ze daar doen en. Ook bezig zijn met concentraties spoor ook kleine gelegenheden een voetbalwedstrijd je samen of een een keer samen met over na een bepaalde. Groep toegaan en proberen daar wat liefhebbers voor te vinden we dat zijn zo deze lossen contacten die je dan daar na afloop van ook u uit mekaar vallen dus niet die consistentie hebben van jarenlange lidmaatschap zoals bij de oude systeem. Groepen. Gemeenschap. Het was het ideaal. Waren allemaal dezelfde vorm en nou aan elkaar verbonden soms met een wet erbij en met eigen liederen hebben dagen programmas. Dat. Was dus de vorige situatie. Maar nu is het inderdaad veel robbie en de dus duidelijk dat dus wat vroeger die gemeenschappen waar nu veel meer publiek dingen zijn je moet de markt naar gaan kijken waar is toch iets wat kost het mij moet zelf nu de gemeenschap julien is een publieks aangelegenheid geworden

S36

Jan van Hessen is op twintig mei negentien zestien geboren in het dorp

S128

Vierde bij Almelo. De ouders van Jan kwamen uit den haag en verhuisde naar Twente omdat vader van Hessen daar benoemd werd als rijks keurmeester. Hij moest in de slachterijen het vlees voor de export controleren. Jan was de oudste van zeven kinderen. Heeft dat invloed gehad op zijn verdere leven. Dan

S40

Moet je heel voorzichtig mee zijn maar bij jou iets kunnen zeggen van een shirt. Ja pedagogisch eigenwijsheid of een beetje hoe u kunt ook mooie zeggen van de geïnteresseerd heit en zoiets hè. Ik weet wel dat toen ik student was in Amsterdam was mijn jongste broertje nog een jaar of zes zeven. Acht geloof ik al. En die. Ja. Ik verzorg dat ie in bad kwam altijd want hij was maak altijd meeste spektakel protesteert overal tegen en ik heb later over hun brieven teruggevonden of een briefkaart waar hij mijn zusje die dus ik Wierden gebleven waar het gaat over beklaagd dat jonge boer vrij die het niet in bad konden krijgen we overigens handel kibbelen terugkomt met hun dat wel graag deel regie dus nou ja dat illustreert de

S15

Zaak natuurlijk het was een Katholiek gezin dat ik elke zondag twee keer naar de kerk

S49

Nou dat kwam wel eens een keer idolen want ik was heel jong misdienaar en. In het weekend naar de kerk ging de vroegmis en de hoogmis en de. En vonden het leuk ja ja want heel leuk voor

S40

Het heel interessant en zo iets meer ik snap niet alle. Om het een beetje te snappen. En dan. Kreeg je dus een een een mission haal op een gegeven ogenblik en. Ook helemaal niet begreep waar waar je toch proberen om wat van te begrijpen en zo de. Privé theologie

S15

Uw moeder was ziekelijk. Had dat verder nog een sterke invloed op het gezin

S54

Archief subjectief bekijkt

S217

Dan

S49

Geloof ik van niet we waren nog niet bewust want ja je deed dit en met de. Ik weet wel dat wij als moeder af en toe tijd in het ziekenhuis of zo was opgenomen. Nou ja dat ik dan controleerde of de jongere kinderen hun beddengoed opgemaakte hadden of. Afgehaald erop gemaakt hadden. En daar kregen ze dan punten voor hun. Wedstrijdje wie het eerste het beste gedaan had hè. Ja dat en dan was je bezig met die plaatsvervangende rol eigenlijk maar ja dat was eigenlijk meer een soort spelletje. Hebt nooit de. Gedrukt van god moet ik het allemaal doen of wat gaat in ons gezin dat er de redding is over het was een soort je zou zeggen achteraf gezien hoor een beetje juist dit soort republiek

S15

Kon u goed met uw vader opschieten

S54

Een. Hele moeilijke vraag. Want net gisteravond heb ik nog een zevende al correspondentie door gekeken. Nou laat ik zeggen. In die jongste jeugdjaren. We hadden eigenlijk geen moeilijkheden mijn vader heeft het wel dat het niet goed liep thuis en mijn moeder niet zoveel doen kon. En kon er wel af na een hele lange dag. Thuis een dan schoot juist slof. Een kregen wij op ons donder maar achteraf. Was het. Meer waarschijnlijk de gemoederen gericht. Begrijp je dan tegen onze maar goed kijk eh kon je niet zeggen en dan. Opschieten en zo. Het

S26

Hield ook niet over maar je zag hem ook heel weinig was helemaal rustig in z'n werk opgenomen en wij hadden het eigen republiek en redden ons wel met mijn moeder stond een beetje afzijdig nou ja en de twee jongste mijn jongste zus en mijn jongste broer die stond een beetje onder mijn door worden

S125

Na

S127

De mulo gaat Jan van Hessen naar de HBS in Almelo en haalt in zesendertig zijn hbs b diploma. Hij wil graag geschiedenis studeren. Waar moet daarvoor nog twee jaar naar het gymnasium. Dat ziet zien zitten. Op aanraden van zijn geschiedenisdocent juffrouw Heymans het gaat Jan aardrijkskunde studeren aan de universiteit van Amsterdam waar hij als bijvak geschiedenis kan nemen. Jan heeft net zijn kandidaatsexamen als u moet opkomen voor de mobilisatie. Maar na de bezetting van ons land gaat Jan na de zomervakantie van negentien veertig weer terug naar de universiteit. Na zijn studie is hij in Amsterdam actief in een studente gespreksgroep. Natuurlijk gaan de discussies over de bezetting. En

S18

één van de dingen was wat moeten we doen moeten we ons tegen de NSB keren. Of moeten we zeggen de Duitsers keren. En. Dan panden een soort resultaat. Dat waarschijnlijk het veel gevaarlijker was dat als je tegen Duitsers keerden en je die de NSB hun gang gaan dat als die aan de macht kwamen dat er dan veel meer. Op je hoede moet zijn dan wanneer het in ieder geval was want dan had je van twee kanten de Duitsers spelen met hun mee en zij enzovoort en bovendien zou de tegenstellingen dan binnenlands zich altijd veel feller worden veel haatdragende en veel terroristische en doe kwamen we tot de conclusie we moeten ons tegen de NSB richten dat de Duitse buiten beschouwing gelaten en. Wij hebben ook leuzen daarvoor gemaakt één leus weet ik nog ne die die heb ik nog boven liggen en die luidde iedere echte Nederlander verafschuwt de NSB. En die maakten we grote stroken van zo'n strook maar daar stond met zwarte letters stond daar op die leus. Afvuurt NSB maar ook kleine plakt plaatjes. En met een. En die is ook een opplakken dus dan gingen we met blikken bussen van die spons maar spons eenzaat dan maak je zo'n ding nat en dan plakt ie een paar van die kleine brieven om brievenbussen heen en die goot door dingen die plakje bij bij de zuilen aan enzovoort waar veel publiek kwam een der gelijke. En toen hebben we dus hiervoor hebben ze in de arm genomen want die woonde in Amsterdam. En dat is gezegd en zei ze en weet je wat is jullie een goeie kan daar wil ik wel betalen dat dat gedrukt wordt want dat was toch wel mee eens. Dat is gebeurd ik geloof dat we een paar honderd exemplaren groot dan praat exemplaar hadden in de auto een bepaalde kleine briefjes weet ik allemaal niet precies hoe het gegaan is maar en dan gingen we dus 's avonds op stap met drie vier mensen in het donker er even naar een plek toe brievenbus dat zo en zuilen en zo. En een dat ging dus door. M'n gegeven ogenblik. Kwamen tot weet je wat er moet ook bij het rembrandtplein opent ophangen die waren en daar had je het grote standbeeld van rembrandt dus bij plakte daar ook om daar iedere echter in war maar vonden we nou wouter als dat was zou pierre. Nou. Achter hoor ze wat meer en terwijl we daarmee bezig zijn komt er een duitser aan was machen sie hier hè. Nou ik weet niet meer wie het eerst op de. Idee kwam zijn we maken reclame voor de NSB de Nederlandse ah daar wil ik niet mag er nou wij hebben hem die papieren gegeven en een blikken bussen gegeven en nou we zijn bijna gaan maar jij het maar af aan zo'n oude. Hij was dronken en heeft dus de geplakt en papier op z'n kop en zo natuurlijk meer een berg lijken wat ik een reuze mop die duitser ophangen was naar weer dus. Succesnummer in zekere zin ziet maar even. Daarnaast ook andere wijken maar in ieder geval dat was onze eerste actie

S115

En we veel later dus. Inderdaad de enig juiste weg wou slapen maar ja goed het. Een dat één actie nou te noemen. Maar ja dat heeft toch wel gevolg al gauw het eerste jaar gebeurde niks maar in eenenveertig. In de loop van eenenveertig in de lente van eenenveertig zijn de Duitsers de afspraken om iets drukker geweest is hebben we dus ook onder druk gezet en. Hebben we de kunnen krijgen dat je voor Heymans dat geleverd dat en die is toen gevangengenomen heeft een paar weken in de gevangenis gezeten en heeft mij laten waarschuwen. En we hadden daar begint dan met die met je doen de illegaliteit dus de geheimzinnigheid erbij dus. Wat afgesproken. Ik pas op kamers in de waalstraat. En. Bij een nogal kwabben lag achtige weduwe en. Ik heb altijd gezegd dus en dat begon smoezen boek. Voert terug. Ik heb ruzie met mijn moeder want mijn moeders tweede moeder was ik een stiefmoeder maar in plaats van. Voortreffelijke figuren gewoon maar zeer enthousiast over en. Heel goed mee opschieten en dus ik. Zei dus dat niet naar huis toe ging maar naar familie van mij ergens in zuid limburg snap je nou ja de Duitsers zijn gekomen. Wist niet waar ik was wist wel mijn adres is bij die tante gekomen die vertelde ja heeft ruzie met zijn moeder hij moet ergens in limburg zit

S126

Nog

S127

Voordat de studenten officieel moesten tekenen studeert Jan van Hessen af als sociaal geograaf. Hij vertrekt naar wierden en krijgt in negentien drieënveertig een baan bij het raadgevend bureau berenschot in Hengelo. En wordt actief binnen het verzet in Twente. De Amsterdamse student Jan buiten heeft de leiding van het verzet maar door verraad in zijn rol in negentien vierenveertig uitgespeeld. Ik

S40

Was toen nog de. Een. Toen kwam steeds meer de drang nou ja. En die wordt tenslotte begreep ik wel ik zijn werk moest overnemen ik heb toen bij Berenschot ontslag genomen en ben dus beroeps illegaal geworden zo heb ik dus zelf ook een

S26

Dagboek bijgehouden. Van het laatste anderhalf jaar maar

S134

De oorlog. En. En dat helemaal laten spelen in een aantal jaren voor de oorlog waar we op dus de weekdagen vielen op de data die ook dus in die oorlogstijd is of dat maar niet we rammelde zou zeggen zeven jaar voor die tijd en dan moest je volhouden ook met gebeurt uit die tijd af te noemen en zo en dat wordt ook wel spannend was een boek te schrijven twee dikke delen heb ik ermee gevuld. En dat is toch in Duitse handen geraakt. En blijkbaar geen enkel effect gehad natuurlijk want er stond geen naam bij en die jaartallen waren niet interessant worden dus voor een duits was niet interessant en ik was heel benieuwd toen het boek weer terug te krijgen natuurlijk een verslag wat van je eigen activiteiten in die tijd. En. Toen bleek heel moeilijk was achterhalen heerenveen veel gespendeerd en toen bleek op een gegeven ogenblik dat de russen en de rest van een aantal boeken dagboeken die men in beslaggenomen had met die Duitsers hadden hem had zoveel Duitsers in beslaggenomen. Eigenlijk niet belangrijk waren voor veertig vijfenveertig en die had mijn weggegooid. Ja

S143

U voelde zelf dat u de taak van het verzet moesten overnemen overijssel nou

S134

Ja daar weken min of meer toe gedwongen om ook hij he wie wie doet nou van Jan buiten gedaan heeft en die. Allerlei dingen verteld dus wat het idee. En. Jan

S131

Hele goeie dingen van tevoren gedaan dus die contacten kon je overnemen. Ja sommige dingen zou u anders doen en bovendien Jan buiter werkte vanuit Almelo en ik vanuit wierden dat had ook z'n bezwaren maar. De oorlog is ons goedgunstig geweest

S148

Want in ook. Negentien. Vierenveertig. Werd. Wierden bombardeert

S131

En wij woonden vlak bij de spoorlijn in ons huis dus ook getroffen. En ja dat viel toen niet meer in te wonen en via bemiddeling van iemand die. Wat contact gehad met de gemeente activiteiten het gemeentebestuur en gemeenten administratie in Almelo het kon vandaag een huis krijgen van een almeloër die zo bedreigd voelde in de stad dat in hersengebieden platteland was terug gegaan en gevraagd of zij het huis in de gaten wilde houden. Nou daar kon ik moeten intrekken en toen werd ik dus van die tijd af en dus ook in Almelo

S156

Ik beschikte over een secretaris niet alles wat opschreef die aan het voortreffelijk deed en met wie je ook als waren ze zeggen laten we is. Zeggen alle berenschot is proberen wat te doen kunnen en. Dat was dan ook te zorgen dat. De contacten met het centrum dus wat ik thuis was eigenlijk wat bij hun thuis was bij deze jongeman thuis groothuis waar architecten allerlei veranderingen aangebracht in het huis. Verstoppen die nooit winden waren. En maar moest zorgen dus dat je dat een beetje voorzichtig en ging behandelen want daar hebben we dus een systeem ontworpen van twee ringen rondom dat centrum heen. Zodat is de koeriersters die voor andere kant kamer voor weggingen eerste buitenring deden en niet ver dus die wisten waar zij moest en daar was wel iemand die we doorgaf aan die binnen en daar was wel iemand die door het bij ons bracht en dat heeft niets feilloos gewerkt maar heeft toch een toen het één kan zeker vertraging aangebracht maar duidelijk ook een groter stuk veiligheid we. Maar de mis essentiële verandering kwam. Toen kort daarna. Ik bezoek kreeg van de commandant van de knokploegen dat pasko hildering. Wij kennen we elkaar vroeger al van de middelbare school en. Blij dat ie een keer langskwam

S167

En had toen. Gedacht ik ga hem wat vertellen wat ik onderhand in mijn. Berenschot

S156

Schotse tijd al bedacht heb namelijk. We moeten veel meer die civiele activiteiten en die militair te gaan scheiden hebben want afijn we je kunt het over alle verhalen lezen dat de mensen van dus de knokploegen waren wel eens mensen die daarbij samenwerken en die een pistool had je geen bonnen rondbrengen worden de bommen ontdekt dat zijn pistool knal onze mensen mogen onder geen voorwaarde of over de hoe dan ook het hapje aan de andere kant ook nog zorgen dus dat bijvoorbeeld ook die belast werd met het rondbrengen van tijdschriftjes en zo iets meer want daar kon je makkelijk nog mensen van ze helemaal eigen systeem geworden dus mag je ook niet doen derde was ook niks opschrijven uit je hoofd leren als de vierde macht over praten maar een smoes nou je. Meer op stellen dat was dus één kant van de zaak maar. Ik had nu geen greep op het totaal waarin dus die militaire component nogal zwaarwichtig was. En. Kwam dacht ik nou weet je wat ik probeer te zeggen maar ja hij zelf heeft daar een hele grote rol in gespeeld en. Ook een beetje. Zag ik dat hij ook iets ja ik ik ik ja ja ik moet je wat vertel nou zoiets meer en toen kwam het hoge woord eruit hij zelf begon te zeggen we moeten de zaak helemaal splitsen opgelucht uit nou komt dan zal ik je ook willen zeggen wat was dan uw belangrijkste taak. één van de belangrijke taken nou ja eetbaar was het geld dus laat ik zeggen al die geldstromen die kan dat ik moest tekenen dat het geld gewoon was dat ging dan zo daar was een koerier. Die kwam en die had die schatkist promesse en schatkist mensen zijn fractie weet bankbiljetten honderdduizend gulden. En die had ie dus er waren drie op zijn rug en. Dus moest je naar de. Vinden waar ik moest komen de muziek daarnaartoe gaat dan moesten hijsen voor mij uitkleden ik moest bewust bevestigen dat die inderdaad vijfhonderdduizend gulden gebracht dat en dat moest doorgesluisd worden aan nsf wanneer ze steunfondsen want die regelde die dingen allemaal in de kleine geplaatst ook in een grote plaats trouwens ze wat regelde zijn. 't. dus de hoofd geld kwam uit Amsterdam via de nederlandsche bank en wij het gaven dat door een nou nou nou konden even wat van overal als we dachten we nodig hadden maar we hebben nooit in geldnood gezeten ik heb nooit zijn. Kon alleen als tussenstation werken dat zelf natuurlijk ook door de bankroof geweest we moesten die administratie ook doen maar is een ander verhaal en maar en dan moest je zorgen dus voor de. Dat je heel veel bommen overhield om ze in het westen toe te sturen. Je moest zorgen dat je ook omkoopt materiaal kreeg voor de Duitsers en daarvoor hadden contact met de de de grootste jenever fabriek van schiedam. Rein bende en. Dat is ook inderdaad tegen mijn verwachtingen helemaal gelukt dat je toen nog helemaal een order kon geven aan rijn benden in Amsterdam en Rotterdam en

S204

Inderdaad dus een een een twee dozen met drank terugkreeg om Duitsers om te koop aan. Maar. Daar hoort dus ook bij dat je moest noteren wat alle plaatsen kregen we die had ook geld nodig hè. En toen had ik een systeem bedacht en maar daar moest zich verantwoorden voor rijksaccountant whisky werd als een soort ja. Commissaris van de koningin of een. Van het rijk moest verantwoorden ik moest verantwoorden voor rijkscommissaris dat was meneer van gent. En. Waar dus dat geld bleef. Om en dan moest je ook weer doen antedateren en een een verhaal verzinnen van een meisjes club van. Die samen wilde tennissen. En die had een club opgericht in negentien vierendertig en dan wachten telkens geld bij mekaar en die meisjes heette elly heette hennie en deze. Willy. En dat betekende dus hennie was Hengelo elly was enschede collega´s oldenzaal ali was Almelo willibrord wier enzovoort dus de club en iedere. Honderd gulden wordt een dubbeltje inbreng nou ja en dat heb ik dus aan en dat vond ie reuzen vond ze maar op een gegeven ogenblik had u het gevoel dat. Men toch. Ja op hem loerde van moet zeker vertelt hij dat weet maken en raakt in paniek. En heeft toen

S211

Al het materiaal over die meisjes pretty verband te. Zijn

S128

Het verzet in Twente ging steeds meer doen. Behalve zorgen voor onderduikadressen en de geld een voedseldistributie. Was ook verantwoordelijk voor de verpleegd plaatsen van gewonden verzetsstrijders en geallieerde soldaten. Als hoofd van de civiele tak van het verzet moest Jan van Hessen daarom vaak op pad. Wisten de Duitsers het niet dat die in het verzet zat

S216

Dat hebben ze natuurlijk wel geweten

S217

Ik

S156

Ben altijd erg voorzichtig geweest en ik had dus drie namen. Van Hessen de witte en holtslag. Maar. Van Hessen dat persoonsbewijs heb ik dus niet gebruiken omdat ik enzovoort was. Holslag heb ik dus niet gebruikt omdat ik daar andere bekend was zou de bezetters stom zijn wat te doen ik heb dus de witte want niemand wist. Ik alleen maar atie. En je moest ik het verhaal onthouden van waar je geboren was en van wie je familie want die deed in geval van nood dat moet je kunnen lullen nou dat lukte wel. Ik ben in totaal acht keer als het ware gezorgd

S224

Door de. Sd. De

S222

Eerste keer was. Toen je voor Heymans mijn naam genoemd had. En met het verhalen bij dat ik dus naar zuid limburg was gegaa over het zuiden van het land enzovoort en niet wist waar ik was was de eerste ja

S258

Dat was nog nooit toen u nog student was we

S115

Hebben nog student. En dan is er nog geweest een. De

S222

Laatste inval bij mij thuis dus in. Januari vijfenveertig. Door ze met grote overmacht is thuis zijn geweest maar toen was hadden we zo'n goede organisatie dat ik de avond ervoor al gewaarschuwd werd door de inlichtingendienst van Hessen zorg dat je weg bent morgen komen ze bij mijn moeder kan alles. Wat meer dus waar helemaal geprepareerd. Other heeft dus ook niks uitgehaald dus ik ben in totaal dus acht je een waarvan twee dus ik toch. De wijze heb dat is dus de eerste plaats het Nederlandse politie blad

S233

Is

S216

De Nederlandse. En dat is van december. Nee dat tweeënveertig. Staken zin johannes. G van Hessen geboren dus enzovoort enzovoort die weirde nederlander voortvluchtig. En. V en dan een nummer erachter en dat in tweeënveertig jaar dus werd gezocht. En. Dat heeft ook niks uitgehaald kon niet vinden en. Waarom weet ik eigenlijk niet en daarna verschijnt er dus in het. Duitse. Van vierenveertig. Daar. Sta ik weer genoemd maar nu dus in de Duitse politie blad van Hessing Johannes Nederlander te Wierden geboren enzovoort en dan staat er een effen bij. En f betekent. Namen. Dus dat betekent dat ze onmiddellijk was hadden moesten arresteren. Maar goed dat kon je zo goed pareren dat ook dat de natuurlijke geneutraliseerd

S204

De regering had geen enkel effect kon niks doen dus aan de andere kant dus de Duitsers die maken alles onmogelijk en dergelijke dus daar moet je tegen verweren je e de hele tijd door eigenlijk en maar dat betekent dat je jezelf langzamerhand het aanzien kreeg

S248

Ik heb een lijst gemaakt dan ze zegt niet voorlezen is wel twintig van die gevallen waar je achteraf blijkt hee verrek ze hebben mij aangezien voor een ook alweer een grapje maken de koning van ooit. Commissaris van Twente en nou en met die grapjes die toen als grapje dit achteraf natuurlijk ontdekt dat het inderdaad een feitelijke op en zegt stuurloos ontwikkelen was die als je die bezetting situaties goed naleest en ze een beetje lange duur hebben allemaal op den duur een zekere structurering gaan krijgen de sociaal vorm aan gegeven ze krijgen ook een zekere professionalisering en specialisering en je krijgt een legitimering en die legitimering het summum van legitimering was dat ik dus ook wat geld kon beschikken een paar miljoen. Je kunt ook zeggen dat was een feit dat u voor jezelf leven de dood van de mens afhing dus drie doodvonnissen op mijn naam uitgevoerd

S258

Maar voelde u dat dan ook zo dat u laten we zeggen de baas was van Twente. In vijftig jaar later. Bij wijze van grap maar helemaal niet serieus genomen

S143

De bevrijding komt in zicht wat herinnert u zich daar nog van

S224

Ja een heleboel. Ja. Heel moeilijk om daar zonder. In moest erover spreken. Enige wat ik kan vertellen is dat ik dus. Wandelde in de buurt van ons hoofdkwartier in Almelo. En daar stond een hele grote. Aan een canadese tank. Was niemand die de buffers heel vroeg nog gevochten. En wat doe je je. Die tent

S248

Die die tank snap je. Uit ik van nou ja. Maar. Nou ja zeg dat een heel idioot is dat eigenlijk hoor je hebt ook nog wat persoonlijke dingen maar ja dat is nog veel moeilijk om daarover te praten. Dus ook de mensen wier gedacht had dat ze niet meer waren tonnen nog waren en het feit dat je dus. De dag van de bevrijding die eerste Hengelo doorgebracht altijd. Bezette gebied vrij gebied weer verlaten om je weer dus naar je. Die strikte bewegen wat nog niet dus vrij was en maar in die nachtelijke Hengelo doorgelaten toen bleek dat ik stom toeval of nee. Ja toevallig in aan de ander adres terechtkomen waakhond willen komen. En daar was zuur voor Heymans ondergedoken en met haar hebben dus de bevrijden van Hengelo beleefde. Iets dus ja ja zoals uit en weer kunnen noemen ja

S258

Wanneer wanneer was die bevrijding van Hengelo. Hengelo die wacht ja dat toen moesten we eerst een dag

S224

Voor Almelo. Even kijken

S248

Moeten nakijken. Ik dacht in begin april was in ieder geval vijfenveertig vijfenveertig ja ja ja ja

S211

Heeft u nog een soort van traumas overgehouden aan de oorlog. Ja. Denk je nog twee drie jaar lang

S248

Wakker werd omdat je dacht godverdomme hier Duitsers zijn we terug

S224

Kon de. Niet

S222

Van je afzetten. Was. Nog wakker eieren gaat dat wel was maar dat heeft toch wel ja twee jaar geduurd ik had met mijn moeder ook wel over en zo die al lassen maja. Daar jarige. Ook wanneer niet maar heel geleidelijk aan steeds gelukkig uit aan de andere kant. Ja jaar wij. Zeggen

S279

Allerlei

S204

Wantrouwige activiteiten. Je naam zo schrijven dat u niet leesbaar is kunt nooit weten. Weet niet wat voor gekke dingen die boekjes opschrijven dus wat je doet met echte naam daarbij. Wat om allemaal. Natuurlijk onzin maar in het zomer voordat je weet nooit wat. En een soort wantrouwen was heel geleidelijk maar versleten is hoor maar

S258

Dus tot jaren na de oorlog schreef hier nog een soortement met smoezen boek inderdaad ja

S248

Ja jazeker ja ja ja jazeker ja ja ja dat hoor en en en ook wel. En waarom had geen enkele zin maar ja je was helemaal zo doorbreek je had je redding en van een ander aan te danken gehad en zo meer het was een tweede natuur geworden en met mijn broer die heeft heel veel humor had kordelaar. Grapjes over maken maar het. Dat het geen niet zo gauw weg hoor. En. Bijvoorbeeld dat je dus van Hessen eten dat je dat na de oorlog ook noemde zo ja. Dat vond je toch eigenlijk alsof je in je nakie ging staan van. Waar ja goed ik weet wel dus mensen me vroeg of ik iets gehoord had van ontslag weer die moderne. Is en dan moet je zeggen ik ken hem niet. Een grapje van maken maar dat dat is waarvan de. Kan ik de details af en toe. Bizarre af

S284

Maar. Nou dat die acht personen. En. Ja nou ja ik zelf

S258

Dagen per dag maar goed laat maar ja dat wil ik graag horen

S284

Nee. Dat is dat als ik oudpapier moet opbergen waarvan u weet dus we hebben hier een kleine kerk en. Een dag nadat een open

S294

Hier naartoe. Mag alle al iemand die doos zitten maar geen papier want mijn naam op straat

S295

Na

S128

De oorlog raakt Jan van Hessen betrokken bij de heropvoeding van de Duitse jeugd en in negentien achtenveertig krijgt die ook een uitnodiging om te spreken voor Duitse krijgsgevangenen in Engeland. In het gevangenenkamp bij graven stone spreekt die voor Duitse officieren. Het kamp wordt geleid door een Duitse kolonel met daarboven een Engelse commandant

S204

Ik ga die zaal was heel nou. Ik stelde mij voor en vertelde op een gegeven ogenblik dat ik dus die die we eerst weer waar in de weerstand nou het was of er een bom ontploft stoelen op de grond gegooid tafels wel opzij geschoven werd gevloekt en geschreeuwd en gebruld de lafhartig door die Duitsers in de rug er doodgeschoten die werd hij uitgenodigd kon die engelsen commandant dat kwam een complete revolutie het waren. De verslagen van van verslag af die weet niet wat ik doen moest en zo en nou ze gingen weg en. E de hollen want haren en hollen wat haar andere wat haar er zoiets maar was uittocht. En. Ook op last van die commandant die zei iedereen weg dat wil ik niet per cursus eer van Duitse leger ten h dat kan niet waren of twee Engelse bediende. Al gezegd jullie moeten bewaren waarschuwen dat deze dan ook die kwam eraan en die bracht doet openbaar en die volgde een bod uit verplicht allemaal weer terugkomen en ik kom pas aan het woord komen als alle geen die wegloopt waar we terug waren dus hij bleef erbij dat dat de zaal weer vol was. En nou ja en toen vertelde ie dan dat ze hun mond moest houden en dat ik dan wel wat zou vertellen dus hoe ik dat zag er. En. Nou ja ik was volkomen op z n. Totaal niet worden waarin meer voorbereid. Een hoogst onzeker. Tot ik op een gegeven ogenblik een ja ik weet niet hoe het kwam een helder idee kreeg. En dan moet je eens luisteren. Ik zal je wat vertellen wat wij gedaan hebben. Als dat met de situatie mogelijke situatie in duitsland vergelijk dan wordt het misschien duidelijk. Veronderstel nu is dat rusland en je had dan toen ik wist al dat china dus. Het communistisch worden was. Mao en dat die dus. Samenwerken en duitsland helemaal in gaat pikken en zo meer en die alle sierra bezetten en die vinden dan dat max. Juni is geweest en zo het heil van de wereld gebracht heeft dat alle familienaam die met een m beginnen. Moeten uitgeroeid worden dus mensen wier naam met m bevindt dienen zich te melden die wordt dus na men equivalenten van Westerbork gevoerd en zo blijven en afwachten tot ze vergast worden maar die worden helemaal uitgegooid en veronderstel dat u hebt nu een familiedag dus een schoonzoon of weet ik wat meer of een een zus van is getrouwd met iemand met een m en zo met mijn MULO of maestro of. Of of noemen in panama ik was er geen boek uitgeput in mijn emmen. Maar toen waren dus twee jonge officieren. Die toeterden mij toe nog een aantal namen die men en begon het toch had je het record steun je begrepen dat is de bedoeling was een. En. Nou op dat moment. Om de stilte te komen en ik ben er nog even over doorgegaan en ik zei kijk dus ik weet niet wat uw houding geweest zou zijn dan wat u gedaan zou hebben maar als er mensen zijn die eventueel principieel zou zeggen bezetting is een verzet tegen wat de bezetter wat moet je respectloos. Moet je dat uitvoeren. Ja nou goed. Direct zegt dat 'k nou. Wat zo waren wij in ieder geval niet maar al zo onder uw zijn die wel die door aan vindt dat u al die familieleden maar moet laten van gassen. Nou ja dan wil ik even. Kunt u opstaan en kunt u weggaan. Niemand stond erop

S327

Nou ja dat was natuurlijk een wat je noemt een. Dat zei ik ook er maar een klein nou zie ik dus. De naam had je zelfs waaronder de gekregen en nou ja daarna en. Van half acht tot half tien. Praten we met met met mijn normale programma. En het werd vanaf half vier

S258

Dat emotioneert u nog steeds als er ja zeker zeker worden ze het wat wat wat wat ziet u dan nou

S204

Ja dat je dus nu een zwaar rechtstreeks met het top van je vijanden die toen zag geconfronteerd werd. En. Dat je dan de eerste plaats. Ontslagen onbegrip. En twee. Toch gelukt was om dat duidelijk te maken. En. Denk je wat wat is de zin van die oorlog geweest

S327

Nee maar nog altijd. Want ja goed in je eigen kring bij mijn eigen om eigen omgeving gaan rondkijken na de oorlog een balans gaat opmaken. Voor het merendeel in het kader van. Min of meer illegale activiteiten of of als slachtoffers van van van terreur wij je niet op kunnen helpen en zo zijn er vrolijk bij mekaar optelt in de loop van die vijf jaar zeker twintig mensen. Hebben hier zwaar moeten achterlaten

S344

Door

S345

Zijn verzetsactiviteiten was de katholiek Jan van Hessen overtuigd geraakt van de maakbaarheid van de samenleving. En hij besluit na de oorlog zich aan te sluiten bij de socialisten. In negentien vijfenveertig wordt die wethouder voor de partij van de arbeid in Almelo en blijft dat zeven jaar. Na een conflict over de stadsvernieuwing op die op. En komt terecht op het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij wordt lector en in negentien negenenzestig hoogleraar. Vooral door zijn vroegere activiteiten voor de padvinderij en de heropvoeding van Duitse jongen is die geïnteresseerd geraakt in de sociologie van de jeugd

S349

Laat mij opviel was. Dat het

S222

Probleemjeugd is ja is wel een heleboel over kunnen vertellen of u zegt na vijf dagen. Je ook wel vol maar. Die. Dat was het probleem dat het in mijn ogen ja ik was natuurlijk eigenlijk gaan studeren om geschiedenis is weer. Dat dat dat die problemen bij die socioloog zo pats boem op tafel komen vallen en helemaal geen historische. Achtergronden waar we vandaan kwam je kunt niet begrijpen zonder wat ook snap je hebt toen ik zocht naar een onderwerp voor een proefschrift begreep ik dat ik eerst een sociaal grafiek moest schrijven dat per zeggen iets van sociaal in kaart brengen van de jeugd van een periode die nog te achterhalen viel. En dan een van het vak goed uitgroei dan moet je toch een historisch fundament hebben waar je terug kunt vallen kan je blijf maar hier je hebt nou iets in handen

S204

En na lang overwegingen ook met mijn promotor. Kruit. Aan het ook met trouw zei probeer het dan een bikini historische dimensie te geven en toen heb ik dus een driehonderd vraaggesprekken een later houden ook er zelf ook ook met studenten zo heel geanimeerd. Waar een heel hele leuke ervaringen soms met mensen die. Jeugd gehad hadden in achttien het tachtig en daarna tot negentien twintig omdat negentien twintig kwam de jeugdbeweging rob op grote schaal en dan kan je een totaal andere situatie maar hoe wat kun je van de jeugd zeggen in die die veertig jaar daartussen in. En. Nou dat is dus mijn proefschrift geworden dat heette dan ook. Jeugdsoos theologische verkenningen in gesprek met voor je dus die mensen die die nu oude mensen van mijn waarom moesten van hun

S371

Hoe

S372

Gaan we met duizend. Dat was deze keer het vraagteken motto bij de voorbereiding van het ajc pinksterfeest. Wel nu meer dan duizend jonge ajc ers hebben met pinksteren de klok van de paasheuvel horen luiden en zich vermaakt met een goed programma van zang volksdans en leek het spel volgens de traditie van deze jaarlijkse reünie

S376

In

S143

Negentien eenenzestig wordt die trouwens ook docent aan de Koninklijke Militaire Academie en de KMA in Breda was dat een logische stap

S204

Ja dat was eigenlijk een heel logische stap dat was namelijk zo dat de. De toenmalige directeur van de k van de K M A die wilde dus de opleiding. Gaan. Moderniseren en hij vond dat de toekomst officieel moest veel meer van de maatschappij af bij die geïsoleerde positie om juist naar zoiets meer als waar je heel goed mee. En. Dus en in dat kader stelde hij zich in verbinding met Utrecht en toen ben ik bij dus directeur van de KMA gekomen

S284

En. Nou ja dat begreep mekaar direct daar zo dat was een heel plezierig contact want ik ben ongeveer tien jaar daar geweest en. één keer was één dag in de week dan. 's middags eind van de middag. En. één

S222

Van een probleem was bijvoorbeeld het feit dat een officier zo vaak overgeplaatst wordt rücksichtlose. En allerlei moeilijkheden per zin om dan één voorbeeld te noemen was. Uiterst geval het maar je had ook de guerrillaoorlog en je had de kwestie van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht en zo een heel aantal punten nog meer. Ook de kameraadschap in het leger en dergelijke de kameraadschap guerrillagroep. En ga maar door dus een heleboel van dit soort dingen en dan had je ook nog te maken dus met de de socialisatie tot militair van mensen van de dienstplicht die waar moeilijkheden daarmee kwestie van dienstweigeraars en zo dus al die in je met die kleinschalige wereld te maken had neuen had de punten de gewoon hè. Er

S143

Wordt in negenenzestig hoogleraar in de sociologie negenenzestig is ook de periode van de studentenopstanden. Heeft u daar nog veel mee te maken gehad nou

S284

Ik heb ik niets geen moeilijkheden mee gehad en ik heb ook ik ga niet mee te maken gehad in discussie bij de colleges wel maar ik je waarom. Spektakel heb want ik heb er niets geen last van gehad en. Wat wij wel toegedaan hebben en dat we hadden nog een beetje trots op een dus goed gegaan dat was meegeholpen aan dus die. Strijd voor de emancipatie Tilburgers kwaliteit. Dat was. Die volgde daarop word je was eigenlijk al van tevoren aan de gang en zo daar

S258

Heeft u meegeholpen hoe dan nou doordat ik dus

S284

In overleg met andere hoogleraren geloof ik ook nog met Rob Tielman en. Van me zou wijden aan het fenomeen van de vriendschap. Is dat ook zo dat tussen twee. Grote mensen die daar dus. Min of meer leiding aangegeven en mijn ideeën hebben aangedragen dus. Rob Tielman en een hekma. Ook allebei gepromoveerd zijn

S399

Loopt Tielman u bent socioloog en verbonden aan de Universiteit van Utrecht en u bent ook oud voorzitter van homostudies. Bent gepromoveerd bij. Jan van Hessen vanwaar die belangstelling van van Hessen voor homostudies. Nou

S401

Toen ik overwogen te gaan promoveren eind jaren zeventig toen was mijn grote hobby een trouwens nog steeds. De de taalgrens tussen het Nederlands en het Frans. En daar wilde ik op gaan promoveren aan toe zijn er van Hessen. Uitermate interessant onderwerp maar er zijn ontzettend veel mensen met name in belgi mee bezig. Ik was toen algemeen secretaris van het COC. En hij zei toen tegen mij. Het ligt voor de hand dat je. Gaat promoveren op een onderwerp waar jij heel veel van weet en verder vrijwel niemand nam de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland. En dat kwam ook voort uit zijn belangstelling voor. De jeugd sociologie en de primera sociologie de sociologie van de roepen dus gezin maar niet alleen gezin ook homoseksuele relaties en niet alleen de hetero jongeren maar ook de. En dat vind ik het waardevolle van van Hessen dat die altijd een brede belangstelling heeft gehad voor een groot aantal onderwerpen op zijn vakgebied met name voor de dingen. Waar men in het algemeen weinig van wist. En hij zei nou heel simpel jij weet daar heel veel van eigenlijk de enige in Nederland op dat moment die daar veel van weet dus gaan we promoveren of geschiedenis van hoge kwaliteit in Nederland en dat is het geworden

S399

Want er zijn betekenis voor de sociologie in Nederland. En

S401

Er is in de Nederlandse sociologie altijd te weinig belangstelling geweest voor. De sociologie van primair groepen dus gezin andere relaties en voor. We hebben in de in Nederland net zo in de rest van Europa in het begin van de twintigste eeuw grote jeugdbeweging gehad zoals de AJC enzovoort maar na de Tweede Wereldoorlog is dat die belangstelling daarvoor totaal weggezakt. En wat dat betreft vind ik hem dus een voorloper dat ie dus aandacht heeft besteed aan jeugdculturen in een tijd dat er helemaal geen belangstelling meer voor was en je ziet het belang nu want nu is er weer volop aandacht voor jeugdculturen zoals we dat zien in de muziek een in de op de televisie en de kleding en in. Internet enzovoort nou dat is echt na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk vijftig jaar lang. Ondervertegenwoordigd geweest en ik vind zijn belang voor de sociologie. Dat die daar in die tijd al aandacht voor gevraagd en dat mede dankzij hem de geschiedenis van de moderne jeugdbeweging in de twintigste eeuw boven water is gekomen want zonder hem was dat onvoldoende gebeurt en ik denk inderdaad dat. Mede dankzij hem zo is dat de rol van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog in het verzet en vervolgden in kampen. Mede dankzij hem dat ook boven water is gekomen want de jong van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie besteden daar veel te weinig aan

S258

Van. Professor Jan van Hessen. U bent in negentien vierentachtig met pensioen gegaan ja was dat een groots afscheid

S204

Ja dat is waar je houdt tot een afscheidsrede natuurlijk en. De de de staf had voor soort catering gezorgd per dat was een voor een leuk afscheid door elkaar toch zegt dan toch nog wel een aardige dingen bleef doen. Ja je was dan een niet officieel hoogleraar waren er mensen weg proefschrift bezig en zo dus ja. Een echt een compleet afscheid was het niet uit ik

S258

Zie dat u in een lintje heeft. Over jassen klein insigne ja ja dat is dat er dat was

S448

Viel mij. Ik heb dus nooit aangevraagd onderscheidingsteken van verzet en zo iets meer dat. Ja. Hoef je niet. Op

S284

Een gegeven ogenblik. Bas voordat ik dus de op officieel afscheid nam krijg ik een bericht of ik dringend we ook een komen naar universiteit. Nou goed en uit toen ben ik dus. Werk dus toegesproken en toen bleek dus dat men daar ook in verdisconteren wat ik onder de oorlog gedaan had en zo en. Dus. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw geworden en nou ja goed ik. Dus daar kun je dus die dat grote teken kan je dan bij geen van universiteit dragen en dit is dan wat je af en toe dus gedragen en heel weinig maar naar huis. Wat er in de kast moeten waar

S258

Bent u trots op dat is een onderscheiding heeft gekregen nou

S248

Ja zeker. Begrijp het wel als je gaat kijken wat je dus als waar een schappelijke dingen verricht hebt op zich. Nog. Wel zijn

S5

Mmm

S442

Jan

S128

Van Hessen is in negentien zesenvijftig getrouwd met zijn vrouw Sacha. Te krijgen drie kinderen twee jongens en een meisje. Naast zijn drukke baan als hoogleraar hield ie niet veel tijd over voor zijn kinderen. Bron dat nooit. Meer nou

S448

Nou vanavond weer weg. Werd dan wat er gezegd en zoiets maar. Ja dat is daar ook dingen natuurlijk dat je met studenten op stap gingen meeging en zo meer aan die houdt op waar de h besognes wel een een h interesses ook nee dat is echt echt. Zo spannen heeft wat niet hoor bovendien ik vond ook altijd weer thuis te werken. Dus. En de universiteit liet dat toe. Ja die moest natuurlijk prepareren en ik wil ook altijd ik heb nooit twee achterelkaar dezelfde colleges geven. Hoor zegt nee dat kan niet meer vertellen dit wil ik toch waarbij gehad. En dat ik je thuis hebt dus. Kunnen. Weer werd kun je die doen ja dan kun je met een kamer krijgen per staat de telefoon ook op die hier binnenkomt die binnen kan niet nee zeggen. Dus. De meester wel eens ik overhoud meester. Doen dat ook doen thuis

S462

en af en toe zelfs. In de vakantie

S143

U kwam uit een katholiek nest bent u zelf de kerk trouw gebleven

S448

En. Ja in zekere zin waa waar dus natuurlijk wel op een eigen interpretatie dan hoor. Ik heb interesse getoond voor de pastoor gekozen juli heb meegedaan aan een pre advies klooster wezen u dit soort dingen van van van meer ja je zou kennen en beter contacten mee. Heb je dus altijd wel gehad en nu nog wel in zekere zin die zit met het probleem van. Ja als er zo'n kerk niet is kan heleboel kritiek op hebben maar wat dan wel

S462

Snap je ja. Dat is. Van het. Uit het van cultuur en zo dat is allemaal onzin. Maar

S156

Wat vervangt dat en wat is de draagkracht waarvan en zo en. Wat is dan het eventueel. Als instituut of of als. Uitspraak of nou ja hoe dan ook snap waarvan je weet nou ja goed dat u zegt dat men en gehoorzaam maar dat toch gehoor vindt eigenlijk

S466

Ja

S467

Eind vijfennegentig is uw vrouw overleden zo leed aan non hodgkin kanker en ze werd daarvoor in Amsterdam behandeld. Maar uiteindelijk is het toch hier in Bilthoven gestorven niet

S131

Nog even horen hoe zijn we hier naartoe gegaan. Ja. Zoals dat in een wagentje

S115

Lopen. En toen. Zei men daarginds die

S462

Zat. Ja. Maar toch geen zin had om behandeling verder voort te zetten. En werd afscheid vragen over haar. Nou toen zijn we weer naar huis toegegaan. Ja kwam ook voor haar natuurlijk niet onverwacht maar dat gebeurt dat toch was het feit. Dat hier natuurlijk ook zat een beetje verslagen hier het is nog even dat ik televisie gekeken en nog iets gegeten want iets gedronken. Doodmoe. Voorstellen. Minister of de kamer gaan liggen slapen en viel heel gauw ik slaap ook. Afgesproken dat als we daar geweest waren. Dan. Ja zo dus de huisarts altijd even langskomen plein van de te kijken of ik en wat daar moest nog op voorschrijven of zo dus die kwam hier we praten er even over een. Vertelde ik dat ga ik zei als je slaat nu ga ik even kijken. En hij komt terug en zegt je moet je kinderen

S279

Slagter in coma

S248

Wij hadden een. Slager die je dacht dat je nog een paar weken of een maand. Dat

S462

Was. Nou ja en toen is je blijven slapen in zo niet wel kan gewoon. De volgende morgen om een uur of zes zeven dus. Stokte de adem en was het afgelopen

S143

Hoe heeft u zichzelf uit dit verlies omhooggetrokken

S248

Ja dat is een hele goeie vraag dat wist ik zelf ook niet de hele waalhaven lausanne naar de wereld die tonen hoe hier heb je kinderen had ruzie waren dat weet ze

S167

Allemaal. Toen. Belde een nee

S462

Van de oudste zoon van. Jongere broer. En

S484

Nee de zomer. De mijn zoon. Ging trouwen. Feest op het terrein van berg en bos. Tenten en zo meer en dergelijke en. En hij of z'n neef kwam ook. En. Waar vermoeid en hij heeft de volgende dag gebleven eerst toen ging ik boodschappen doen toen zij dus bij zijn tante geweest en met haar we praten en toen weer terugkwam toen zei god dat kun je met fred goedpraten en dat is ook zo. En. Doet hij mee aan de haal ze begin en toen daarna was mijn twaalf e shota begrafenis gekomen en die weer bij me gekomen even helemaal zich aangedrukt. Een. Ik zeg nou ja ik heb wel wat tijd en zo hij begreep. En toen zijn we dus toen is hij hier gekomen en heeft dus die constant moet ook wat daar weer naar zijn werk en zo hard en zo meer maar het is bijna een half jaar is die af en toe heel lang heb je kennis en we hebben vakantie gemaakt en zo dat was een gouden tijd geworden. En. Vrij hebben zeggen dat ik nog overheen geholpen

S494

En

S36

Naast jeugd sociologisch onderzoek is Jan van Hessen bezig om een verzetsmuseum in overijssel op te richten. Hij wil daarin vooral het dagelijkse leven laten zien tijdens de oorlog. De films zal in dit museum een belangrijke rol gaan spelen

S494

Nou

S156

Had ik vroeger wel eens gelezen dat als je films fragmentarisch brengt. Dat als je losse fragmenten met onderbrekingen dat dan de meer beklijft van wat je wilt zeggen dan wanneer je een doorlopende verhaal want dan moet de volgende komt weer en dat vond ik het andere weer nou kijk zozeer even een pauze en daar blijft beter daar

S448

Zitten nou goed heeft nu ben ik bezig en en mojo stomtoevallig 'n. Juist met een jeugd onderzoek omdat ik dus u een man die. Wie zou vertellen over dus wat de jeugd activiteiten die jongeren personeel bij albert heijn. Doen in plaats van dus de legerplaats die het opheffen van alle verenigingen jeugdbeweging dus achterlaat die de contact mogelijk in plannen biedt eigenlijk een een een zo te zien een voortreffelijk oplossingen voor allerlei dingen ruzie nier periode nou en toen ik dus met hem in contact kwam en daarna te waren toen bleek dat ie zelf student was. En. Die studie richt je zelf dus had 'm te weinig gebruikt maar er is zeer geïnteresseerd in films. En. Van z'n twaalfde jaar afval wat die die aan animo en heeft zelf beschikt die iets van over honderdvijftig. Videos alle mogelijke films en dergelijke en die wij nu in de filmkunst in deze jonge. Eenentwintig geloof ik ja

S258

En u bent dan even snel uitrekenen vierentachtig en één en twintig en dat is geen enkel probleem nee

S448

Dat gaat gaat ik heb ook gezegd nee vind ik juist leuk en zo gaat het al niet meer mee. Aan ja god en ik kan hem dus wat die van films altijd is formidabel. En ik heb nu ook een videorecorder. Geadviseerd ja dan moet je ook weer bezighouden. Ik heb wel interesse in de film had in mijn eerste studiejaren bij bij. De uitkijk laat na de oorlog naar kriterion. Maar jaren natuurlijk allemaal weggevallen ouwe filmpjes om iets meer. Dit onderwerp dat is er ook het uiterlijke. En je bent nooit te oud om te leren en deed. Dat is het juist zo om te leren hoor dat houdt nooit op hoor

S4

In

S518

Een leven lang luister die vandaag naar een portret van Jeugd Socioloog Professor Jan van Hessen. Samenstelling van dit programma Dick Binnendijk. Techniek Paul Lardinois presentatie Petra van Hulsen


ELL_Jan_van_Hessen.mp4
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker