S0

Bnr digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door. Save liane ebeling business

S122

Bnr nieuwsradio bnr digitaal. Herbert blankenstein. Welkom

S0

Bij bnr digitaal nederland is onvoldoende voorbereid op de digitale ontwrichting die zou kunnen komen wat er dan ook mis gaat dan stelt de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid in een nieuw rapport. De overheidsbedrijven en de rest van de samenleving moeten zich daarom beter voorbereiden op grote heks of verstoringen van onze digitale systemen. Gaan we over praten met michiel steltman directeur van de stichting digitale infrastructuur nederland d in welkom. En bij ons dus ook voor straks arjan van hessen onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de universiteit twente ook wel. Michiel digitale ontwrichting dat klinkt ongelooflijk dreigend dat willen we echt niet maar wat is dat eigenlijk. Het

S110

Is een fenomeen een een woord een term die al eerder gebruikt is in het sijbers kuti beeld dat nederland door nationaal sijbers die. Center hoeft en ze tv. Ja het gaat erom dat. Als een systeem uitvalt kan dat leiden tot grote maatschappelijke effecten. Heb je dat gezien met één en twee uit voor mij als een paar uur uit ligt maar als dagen de niet is dan. Dan ga je dat merken en er kan het ook levenskosten. Dus en en sommige het betaalsysteem verkeer als dat plat ligt of de de zorgen en je kunt helemaal niet meer bij patiënten gegevens. Ja dan heeft dat hele grote sluizen worden gesaboteerd heeft dat grote gevolgen voor de maatschappij dan merken we dat allemaal en dan spreekt de wrr over ontwrichting ja

S0

Kan zomaar levenskosten dat is één van de ultieme gevolgen ok en dat is dus een definitie die je in feite al waar waar de deskundigen het al over eens zijn niet zo ver als wij denken nu

S110

Komt het vervolg dat is natuurlijk niet zo want tot nu toe dat is één van de punten van de wrr wanneer spreek je nou rond richting in de praktijk is dat eigenlijk dat de pers en in het. Het kielzog van de pers de politiek bepaalt wat of er sprake is van onacceptabel vond richting. Die definitie d'r zijn natuurlijk helemaal niet zo scherp want ik heb eerder in deze uitzending ook wel eens gezegd van ja we moeten ook uitkijken dat we geen digitale hypochonders worden want. En een keertje plat gaat dan moeten er ook mee een beetje met dieren dus de term ontwrichting zo'n zware term maar de wrr legt eigenlijk wel. Bloot dat je daar goed over nadenken als er sprake is van iets wat echt wel impact heeft op de samenleving ja dan dan moet je er vervolgens iets mee doen

S0

Ja. De daar heb ik een vraag over want op zichzelf klinkt ontwrichting dat zei ik al als iets wat we niet willen. Aan de andere kant het gevolg het is het gevolg van het invoeren van allerlei ict systemen die juist een goede werking hebben. En nu we tenminste aan laten we even gemakshalve aannemen dat als bijvoorbeeld één twee helemaal die was dan waren er nog veel meer problemen nu hebben we wel en niet twee dat loftus problemen op. Is dat er een dagje niet dan hebben we dat ene dagje dat probleem terug maar is dat niet gewoon vraag ik me af de kost of doing business. En

S110

Dus daar daar ligt natuurlijk een grenzen we wennen aan die technologie die technologie bepaalt vervolgens hoe de economie de samenleving functioneren dan worden d'r afhankelijk van ja en. Een een deel is ongemak maar een deel is ook we kunnen echt niet meer zonder want dan komt het maatschappelijk verkeer in gevaar

S0

Het is duidelijk dat we niet meer zonder kunnen. Maar mijn vraag is dus eigenlijk. Is is het wel denkbaar dat we alle ontwrichting zomaar uitsluiten

S110

Nee natuurlijk niet hebben het dat is ook wat wij nou zegt van het is moeilijker af te bakenen vroeger hadden we duidelijk naar vroeger nog niet eens lang geleden een duidelijke definitie van wat vitaal was dat in de fysieke wereld energievoorziening water. Een paar van die zaken die die zijn ook in het wet gedefinieerd als daar is beleid omheen we weten wat we moeten doen als het misgaat als het uitvalt maar zegt weer. Ja dat onderscheid tussen vitale niet vitaal is niet meer te maken dat is zo vervaagd omdat die ketels veel complexer worden allerlei it systemen op onverwachte plekken ik keek als blijken op te duiken soms zijn dat buitenlandse systemen buitenlandse clouds of platform of datacenters. En je weet dus niet meer precies welke ketels van welke elementen afhankelijk zijn en als het dan misgaat dan kan het zomaar mis gaan op een plek die je van tevoren helemaal niet zien aankomen. Dat daarvan zegt de wrr nou ja daar moet je dus gewoon rekening mee houden. En vervolgens moet je weten wat je dan in dat geval moet doen en dat is eigenlijk de kern van het verhaal dat weten we niet zo goed. Geregeld en

S0

Het is dus een pleidooi voor in kaart brengen hoe al die systemen die we naar je noemt één in twee en sluizen en wat niet allemaal hoe die in mekaar verweven zitten op zo manier dat je kunt bepalen hoe je ontwrichting zoveel mogelijk toch nog kunt voorkomen nou

S110

Ja ik heb dat rapporten van voor naar achter gelezen maar dat is niet zo scherp te definiëren en ze zeggen wel van ja je je moet dan beter weten hoe die ketels werken maar tegelijkertijd zeggen ze dat niet te doen omdat het zo complex is en die ketels zo verweven zijn. Je moet rekeninghouden dat je het gewoon niet weten dat het ergens op waar je waar je. Kunt verwachten dus. Die hele definitie van de scherpe afbakening van vitaal ja zit ook al een beetje in die in die lijn die is niet zo scherp en dus moet je contingency in de samenleving zoals dat heet je moet. Rekeninghouden met met ernst en dan moet je kijken wat wat je dan moet doen daar moet je iets voor organiseren en dat ontbreekt op dit moment ja

S0

Maar mij is dan toch nog niet duidelijk waar precies een pleidooi voor is

S110

Alleen onder verantwoordelijkheid in de regie goed in de bevoegdheden van de overheid te gaan regelen op moment dat when the shit hits the fan. Als het echt gewoon goed mis gaat wat moet je dan doen nou en daarvan zegt de wrr. Ja daar staan met lege handen. Als voorbeeld namen ze de de. De containerterminal nou dat was dan nog niet echt ontwrichtend was zwolle echt heel. Erg geloof ik een dagenlange logistiek ontregeld transporten bevoorrading en zo dat was best wel een probleem als dat langer had geduurd dat maar vooral een probleem voor het bedrijf zelf in dit geval in dit geval maar stel dat dat langer duurt dan zegt de overheid dan. Wijze de overheid beleefd de deur want die zeggen dat is onze zaak ons systemen weggaan droogviel die niks te zoeken. Het is de overheid kan geen gevolgtrekkingen heeft geen data wat wat je in het vervolg hoe je het moet voorkomen kan niet helpen kan niet. Beide bedrijven in nood maar maatregelen te treffen heeft geen bevoegdheden en de wrr zegt ja dat is wel heel erg mager en we hebben daar geen regie over we moeten maar afwachten of het bedrijf dan repareert terwijl we de maatschappelijk afhankelijk van zijn ja

S0

Precies wordt niet om omdat de schade zich verder zal kunnen voortplanten dan alleen het ene bedrijf oke dus dan wil je dat misschien proberen te voorkomen. Wie moet dat gaan doen dan

S110

Nou daar zegt de beheerder van de ja daar moet een soort digitale brandweer komen. Maar dan trekken ze naar mijn stellige overtuiging die metafoor wel heel sterk door ik vind dat je daar echt mee moet uitkijken want ze zeggen ja kijk de brandweer die kan zeggen in een pand hup iedereen eruit. Ik heb een bijl ik ga naar binnen en ik alle kastjes en deuren open en zo ja. Dat gaat natuurlijk niet in de digitale wereld je kunt niet operators achter hun toetsenbord vandaan trekken en zeggen joh opzij gaat zelf wel doen dat gaat niet dus. Dat betekent zo'n brandweer metafoor is ten dele waar moet je erg voorzichtig mee zijn de rol van het bedrijfsleven en de samenwerking. En de gezamenlijk voorbereiding moet naar mijn stellige overtuiging daarin centraal staan ja

S0

Maar dan wordt er al weer gepleit voor een. Voor een voor een extra organisatie die dan weer in zo'n geval moet ingrijpen maar we hebben wel je noemde zelf al nasional nationaal cyberseks partycentrum hebben een digital trust center. Is daar nog een extra club bij nodig of kunnen de clubs die we al hebben dat misschien doen nou

S110

Ja ik denk het niet dit toont. Naar mijn stellige overtuiging aan dat de lappendeken die we hebben op het gebied van. want je schetst allemaal je hebt een. De minister van justitie gaat deels over één ook die heeft daar weer het wtc wat ja een beetje een tandeloze tijger logisch wel intenties maar geen budget het is nog een beetje postbus eenenvijftig prachtig. D'r is geen organisaties of bijvoorbeeld engeland dat heeft de engel engeland heeft de zie. Die goed toegerust is in die brede bedrijfsleven en de burgerrechten nationaal stevig veiligheidsinstituut is. En in de combinatie van zo'n organisatie. En de regie zou dat moeten fiks en je moet het niet weer eentje aan toevoegen want precies

S0

Zo versnipperd dus dan zou je als je kijkt naar de nederlandse situatie. De organisaties die we al hebben beter moeten optuigen in plaats van nog eentje naast het. En

S110

Er die mandaten want het mandaat de het is vind ik nogal paradoxaal dat de. Zelf die vitaal afbakening maakt nee wij zijn alleen van overheid en vitaal in klassieke zin en vervolgens zegt zowel het ncc als het werden er jammer die afbakening kan je niet zo goed mee maken en vervolgens zeggen ze in. Nemen we doen nog steeds. Vitaal in de oude zin. dus hun mandaat klopt niet bij hun eigen conclusies. Dat laat je dat laat dit heel duidelijk zien ja

S0

Jij geeft nu jou een bevlogen mening hoe wordt er verder in de ict sector als zodanig naar het

S110

Natuurlijk met z'n allen breed naar gekeken van stortten ze al een tijdje dat. Dat dat dat mandaat zo beperkt is en dat je daarmee niet goed een breed. Integraal beleid ook voor het bedrijfsleven kunt kunt voeren nou nederland is t heeft destijds het initiatief genomen via de kamer op het wtc te laten komen ja daar komt nog heel weinig uit dat je natuurlijk heel goed. Je wil dat niet alleen bij justitie beleggen het is ook een bredere kwestie. En daarmee zeggen we ook eigenlijk dit wordt zo groot dit gaat ook over geopolitiek dit gaat misschien wel over digitale. het kan een statelijke actoren zijn ja dan kan het niet zo zijn dat een departement onder één van de ministers aan de tafel daarom moet zeggen stel je voor je bent voorzitter van de van het kabinet en ministerpresident zegt joh hebben we al die oorlog. Ferdinand hoe staat het ermee. Ik. Vind het een beetje in ieder geval dit is toch denk ik wel een kabinet kwestie en misschien toch wel chefsache aan het worden een. Die als dat zo grote impact heeft dan. Vereiste toch meer coördinatie van de voorzitter vind ik en daarmee hoort het eigenlijk. Agenda technisch op niveau van de ministerpresident thuis met de bijbehorende grote organisaties

S0

Waarmee hij dus zegt ook dit wrr rapport daar moet de premier nu iets mee ik denk het wel ja. En ik

S100

Heb. Eigenlijk twee vragen weten we precies wat vitaal is ik kan me indenken dat in het verleden dat we zijn de banken zijn nog heel vitaal dat dat gekomen is omdat er is een grote bank omgevallen is en toen men zag oh dit is echt een vitaal iets misschien in de eeuwen daarvoor zes sneeuw viel er een bank om nou ja gebeurde niks. Is dat ook niet zo met deze hele moderne vormen. Dat je eigenlijk heel nog eens een keer iets echt heel erg fout moet gaan voordat we een goed besef krijgen wat er. Wat nou vitaal is onze samenleving. De voorbeelden die je net noemde zijn duidelijk maar het was niet echt ontwrichtend dat was lastig. Maar dat moeten we wachten tot er iets heel ergs gebeurd voordat we een goed beeld krijgen van de onderlinge verwevenheid. En in het kader daarvan ook de vraag is dit niet iets wat je eigenlijk europees zou moeten aanpakken omdat er zoveel grensoverschrijdende initiatieven zijn en versmelting van allerlei diensten dat je kunt zeggen ja we kunnen dat in nederland goed doen. Maar als het in duitsland verkeerd gaat hebben wij alsnog een probleem

S110

Nou dat dat is de preventie kant dat die zegt van oké laten we het zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen waar we als samenleving afhankelijk van zijn en aan andere onderdelen ook als ze niet in nederland zit in europees verband zo maken dat het niet zo snel mis kan gaan dat is de preventie kan maar de wrr zegt nou. Die zegt nu preventie is niet meer genoeg want ondanks die pogingen zal op zeker moment iets ontpoppen. U niet aan gedacht dat is dat is de. Moest. Bedenken en dan moet je in kunnen grijpen dat is eigenlijk wat ze zeggen dus ja voor een voor een deel maar niet te veel vast aan die vitale dat is ook mijn pleidooi en ik denk ook van de wrr. Hou niet te veel vast aan die oude definitie van vitaal probeert het allemaal in kaart te brengen want dan mis je dingen die. Waar je toch geen beleid worden ok

S0

Dank je wel we gaan even kijken of we even afwachten of de chef met ministerpresident rutte hier z'n. Z'n zaak van maakt. Michiel steltman directeur van de stichting digitale infrastructuur nederland. In de toekomst kun je misschien wel data met een computer van en naar je hersenen sturen maar waar ligt de grens

S122

Bnr nieuwsradio. Bnr digitaal. Welkom

S0

Terug bij ben naar digitaal ierland musk neurale link. Wil met minuscule draadjes in onze hersenen sturen. Een feest boek steunt onderzoek naar de ontwikkeling van een hetze waarmee je met je gedachten tekst kunt schrijven. Is leuk futuristisch interessant nuttig misschien ook wel maar waarschuwen britse onderzoekers het wordt tijd dat we gaan onderzoeken waren ethische grenzen liggen. Praat erover met arjan van hessen onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de universiteit twente. Je was d'r al en ook nog hier is michiel steltman directeur van de stichting digitale infrastructuur nederland. Arjan. De onderzoekers roepen op om goed stil te staan bij nou de risicos van weer iets anders. Namelijk die. Manieren om je hersenen af te tappen en soms ook te voeden. Is dat terecht ja

S100

Ik denk dat het heel terecht is niemand weet. Dat wordt ook wel overal erkend niemand weet wat straks echt mogelijk is. Maar we zien uit allerlei experimenten dat je heel stapje voor stapje het gaat nu heel klein je kunt mensen aan cijfers laten denken en die kun je dan herkennen en dan zegt de computer nul tot en met negen lees dat voor want daar denk je abc tot en met xyz exact dat is nog een heel beperkte woordenschat wij wij wij nederlanders hebben één komma drie miljoen woorden die kunnen we nog lang niet allemaal netjes herkennen maar het begin is er en we weten uit dit soort ervaringen dat als het begint er één keer is en het is stabiel en blijkt te werken. Aan een snelle exponentiële groei voordat je het weet ben je daar. Goed voorlopig is dat nog geen. Geen angstscenario zeg maar dat we dat zo makkelijk kunnen maar daar wordt hard aan gewerkt en we zien datgene wat we denken dat kunnen we meten tussen we meten activiteiten in de hersenen en met een vorm van neurale technologie gaan we steeds beter kunnen meten waar iemand over

S0

Ja ik was ik hem in redelijk vallen. In de voorbereiding voor voor dit gesprek waar op de redactie aan het filosoferen en ik zat opeens te denken aan sollicitaties. Iemand vraagt waarom wil je bij ons werken en ik denk nou ja ik heb een baan nodig en ik heb geld nodig en kan mij wat schelen bij dat bedrijf. Ik zeg natuurlijk iets anders. Kunnen ze in. Zie je een soort leugendetector voor je ja

S100

Maar ik denk zelfs dat het veel verder gaat. Want het het zou mij niks verbazen dat een hele basale emoties die wij mensen allemaal hebben die ook dikwijls ziet die kun je herkennen in lichaamstaal jij zegt iets heel vriendelijks tegen mij maar ik zie aan je hele lichaam dat je mij ontzettende eikel vinden daar heb je dan ook geen computer voor nodig daar heb ik nog geen computer voor nodig maar dat is heel grof en. Mensen kunnen dat over het algemeen goed beheersen zorgen dat de ander daar geen last van ja dat heet een vorm van beschaving. Op het moment dat ik werkelijk in jouw hersenen kan kijken ook al is het heel rudimentair en ik kan een aantal basale emoties aflezen uit hersengolven en ik hou een verhaal en je ik heel erg vriendelijk maar ik zie op mijn scherm wordt helemaal rood dit is helemaal niks totdat het. Want dat wordt een wapenwedloop totdat ik dat ook leren beheersen. Dan kunnen maar dat is de daar wordt niet overal ook als dat kan is het dan kun je dat afschermen maar dan dat is wat anders maar het zou me niks verbazen als die dat ontwikkelingen zijn die eerst zullen gebeuren de een beetje basale. Stemmingen emoties en daar hoort natuurlijk een leugendetector is er ook een vorm van. En dan zal het verder gaan naar andere zaken en het is de vraag of we daar echt op zitten te wachten het heeft heel veel voordelen daar wordt ook altijd mee geschermd. Mensen die gehandicapt zijn mensen met afasie en mensen die moeite hebben om zich uit te drukken stel nou dat je rechtstreeks in hun hersenen kunt kijken ja super zou daar maar eens tegen daar is niemand tegen en dat zie je ook in dat rapport van de britse onderzoek ze het onderzoeksrapport. Ze hebben de bevolking gevraagd en die zegt ja voor het herstellen van problemen foute medische missers dingen die fout gaan in ons leven supergoed. Maar het mag niet gebruikt worden om een betere mensen te maken maar dat is zo grijs gebied je gaat gewoon vanzelf van het ene waar woonde je iq verhogen is dat nou een medische misser omdat ik een van tachtig heb of

S0

Ja en de mensen die zich niet kan uiten veranderen in de mensen die zich wel kan uiten dat ze ook het maken van een beter mens zit en daar kun je niet tegen zijn. Been dus

S100

Dat is dat is met al dat soort technieken natuurlijk de grens worden nu en de ruiterse zijn natuurlijk ook wel duidelijk te definiëren want daar zit een enorme veld tussen waarin je

S0

Kunt ook zeggen. De grens ligt ik maar eens eventjes iets bij commerciële toepassingen je wilt niet dat feest boek zich meester maakt over wat er uit zo'n helm komt. En waarom zou dat niet kunnen ze hoeven maar een fabrikant op te kopen en ze hebben die technologie. Te verzinnen wel een manier om ons allemaal zo'n helpt te laten opzetten want daar kan ik fijn met jou woordeloos communiceren en dan hebben we het gezellig samen precies

S100

Maar intussen en daarna bied je te mensen aan en je zegt nee hoor je hoeft het helemaal niet u kunt gebruiken ook op de ouderwetse manier maar als u ons helm aanschaft dan kunt u rechtstreeks te begrijpen hoe de stemming en dan vraag ik aan jou is dat iets wat we moeten tegenhouden. Nee ik ben daar maar dat is natuurlijk een rol als onderzoeker het is super fascinerend om dat uit te zoeken het is hartstikke gaaf om te kijken wat kunnen we wat kunnen we meten waar zitten de fouten hoe zitten die gedachte over verschillende culturen denkt een chinees die mij aardig vindt op dezelfde manier als jij als je mij aardig zou vinden en dat dat is onwijs interessant

S0

Heb je om de hersenen van een chinees te begrijpen andere software nodig dan om de hersenen van dat ze het zou kunnen dat of mij

S100

Begrijpt dat zou best kunnen net zo goed als we weten over de de wat. Kijk de echte emoties angst woede die zijn universeel voor alle mensen. Maar ironie wat je grappig vindt iedereen kent de verhalen en park wordt doodgegooid china de hele bevolking staat te lachen brengt wat hier zie je te lachen maar dat is een andere vorm van uiten van emotie en daar vinden dat helemaal niet grappig maar dat is gewoon anders michiel steltman van de stichting digitale infrastructuur nederland. Wat vind jij ervan bij

S110

De vorige eeuw ik ben maar mijn carriere begonnen als na een studie elektrotechniek dus ik bel gefascineerd ik neem aan dat het zo is dat met een beetje als nfc je moet echt wel een helm opzet om uit die signalen natuurlijk uit de ruis. Die kleine dingen. Het is niet dat we straks op afstand of dat ik op een meter afstand uw gedachten uit kan lezen. Of. Dat

S100

Zal. Wel dat klinkt nu is en dan heb je gelijk ja nee nu heb je dan gelijk ellemers wil gegevens draadjes je hoofd in boeren hele kleine elektrodes implanteren implanteren in je hoofd en dan ken wordt die gaatjes en schuift die zin. Wij doen het in twente al met badmutsen met al die draadjes toch dan is het echt bijna fysiek contact. Maar goed dat is een kwestie van tijd je gaat dat meten en wat je markt zijn ook al redelijk comfortabele helm. Een helm. De vraag is en dat heb je natuurlijk gelijk in kan dat straks van afstand waarschijnlijk wel want wat ze nu ook zien is dat de hersengolven enorm veel ruis hebben maar dat het ze lukt met de neurale netten om die ruist er op een gegeven moment onschadelijk te maken en toch de informatie eruit te halen ondanks het hoge niveau. Dat kunnen ze dat zie je ook bij het zoeken naar olie was vroeger ook hetzelfde had je echt duidelijke signaal nodig bommen in de grond etcetera tegenwoordig luisteren ze naar de aarde en dat zijn diezelfde technieken de gebeurt helemaal niks maar ze luisteren naar wat de aarde trilt en daaruit kunnen ze ondergronds bepalen dus dan zie je ook wel dat die die ruis technieken steeds beter worden dat zal waarschijnlijk ook met je hoofd kunnen hun en misschien in eerste instantie als je door een scanner loopt straks van een meter afstand en wie weet straks van nou ja. Tien meter afstand

S110

Dat dat ding af kan zetten dan is het mijn keuze om het voor een goed maar niet voor slechte. En maar als je het niet bij

S0

Maar daar zijn ook situaties denk aan een sollicitatie of een verhoor bijvoorbeeld dat mensen die ze kunnen verplichten om zo ding op te zetten of je je onder druk kunnen zetten onder één vrijwillig op te zetten. Dat kan maar arjan. Ik vroeg net moeten we commerciële toepassingen nog tegenhouden zeg jij nee. Vaart trekt de ethiek dan wel de grens nee

S100

Ik heb gezegd dat de dat je het niet moet tegenhouden dat wil niet zeggen dat ik gelijk voorstander ben om het ook commercieel te gaan toepassen maar ik vrees dat dat onvermijdelijk is. En dat de grote bedrijven die het geld en de kennis hebben te zijn voor een groot deel. De is een emmerson zijn een en

S0

Dan kijken we om ons heen en dan merken we dat we het allemaal allang doen zoals nu met de mobiel mijn mobiele telefoon je elk bedrijf zo'n beetje zit in onze mobiele telefoon ons in de gaten te houden

S100

Dus straks is dat daarmee ook het geval ja dat is waar maar daar is het een in mijn ogen een cruciaal verschil een mobiele telefoon kan ik uitzetten is waar we het net ook over je bent in control. Ik hoef niet te twitteren ik hoef geen feest boekte hebben ik kan als ik dat wil en ik kan ook ik ben. Regisseur van mijn eigen uitingen. Ik kan zeggen dit ga ik twitteren en dit ga ik niet doe met gedachte is dat een stuk lastiger precies

S0

Want wie zegt mij dat ze niet. Aan de ene kant dingen uit mijn hoofd kunnen halen maar misschien ook de andere kant op de in kunnen maar

S100

Ja daar wordt over gesproken ik dat is nog best lastig omdat ik niet precies weet dat als ik ergens aan de interface daar helemaal is dat de dat de stekker ze ja maar je weet het niet ik zie. Vind ik leuk dat wordt gemeten en dat pompen we bij jou het hoofd en dan weten we natuurlijk niet precies op dat ook diezelfde ervaring in jouw hoofd op hoopt. Dus dat is nog wel dan moet je echt dan moet het eerst kunnen om te kijken of dat ook werkt. Maar goed. Het zou zomaar kunnen dat je de stemming van mensen kunt gaan beïnvloeden dat gebeurt nu met sociale media het effect blijkt wat minder groot maakt een hier ergens zorgen om. Ja. Ja ik weet niet of ik het nog gaan meemaken. Maar ik maak me wel zorgen over het feit dat ze op afstand zonder medeweten van mensen steeds meer van je kunnen lezen zeg maar waar je eigenlijk geen controle over hebt dat is al voor een deel zo met alle social media. Maar als dit echt gaat lukken ook al is het heel rudimentair heel basaal. Dan zou ik toch gaan nadenken over soort kooi van faraday over van drie die ervoor zorgt dat die. Dat dat niet naar buiten gaat ok

S0

We moeten het hierbij laten jammer maar we gaan naar een andere keer vast nog wel op door je dankjewel arjan van hessen onderzoeker taal- en spraaktechnologie aan de universiteit twente ook bedankt michiel steltman dat was bijna digitaal terugluisteren van binnen digitaal kan via. Nl via onze app en uit spotte vijf welke heb jij ook maar voor je podcast gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcast waaronder bijvoorbeeld space cowboys als bner digitaal betreft graag tot volgende week


BNR_Digitaal_11_september.mp3
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker