Line

We zijn nu aan het einde van de film. GEROEZEMOES We zijn nu aan het einde van het einde van het einde van het jaar. We zijn nu aan het einde van het einde van de week. We zijn nu aan het einde van de week. Het is een hele mooie dag. MUZIEK. MUZIEK We zijn nu aan het einde van het einde van de film. We zijn nu aan het einde van de film. Ik ga ernaar afdekken. Oké, dames en heren, ik open hierbij de vergadering van de stedelijke commissie 23 januari 2017 in de gemeente Enschede. Laten we dat maar even bijzeggen. We hebben op dit moment op de agenda staan, eigenlijk wat we niet op de agenda hebben staan is er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag gekomen. Dus dat kan eraf gehaald worden. Als opening hebben we dan in ieder geval zo meteen het mededeling van meneer Van Dijk rondom het proces van het Twente Raad. Misschien moeten we dat eerst even doen en dan kan ik daarna even verder met u de agenda doornemen. Meneer Van Dijk. Dank u voorzitter. Even over de agenda van Twente. Vorige week hadden we natuurlijk die Twenteraad. We hebben daar allemaal gehoord dat de bestuurscommissie van de agenda van Twente voorstelt om 20 april wederom een Twenteraad te hebben en dat er voor die tijd een voorstel vanuit de bestuurscommissie de kant van de raden opkomt. Ik wilde gewoon alleen maar even zeggen dat we dus in afwachting zijn van dat voorstel van de bestuurscommissie, evenals van op welke datum dat dan zal zijn. En dan stel ik me zo voor dat we dat weer zoals gebruikelijk hier behandelen, dat er dan een stede commissie wordt gepland om dat voorstel door te nemen zodat je de Twente Raad kunt voorbereiden. En uiteraard na die Twente Raad zal er een raadsvoorstel onze kant op komen wat dan behandeld wordt voor de individuele besluitvorming hier in de gemeenteraad. Dit is denk ik zoals het zal lopen. Mocht u nu gaandeweg iets hebben of wat dan ook, dan laat het vooral weten aan de griffie of aan mij. Want op dit moment, wat betreft de agenda van Twente, wachten we af waar de bestuurscommissie mee komt. Dank u. Dank u wel meneer van Dijk. Ik weet niet of er op dit moment reden is voor een van de aanwezigen om hier een opmerking over te maken. Nee? Dan kunnen we nu doorgaan met het volgende agenda punt. Dat is namelijk het vaststellen van de agenda die voorlicht. Zoals die voorlicht is de agenda gewijzigd en zijn twee bespreekpunten aangemeld. Dat is het ene bespreekpunt is het onderwerp culturele instellingen en het andere is de enschede arbeidsmarkt aanpak. En die zijn inderdaad beiden door drie fracties aangemeld. Dat betekent dat het een volledig bespreekpunt. Beiden ook een volledig bespreekpunt zijn geworden. Alle fracties kunnen daarbij dus in eerste termijn het woord voeren. Waarna we gewoon ook met onze portafijhouders in gesprek kunnen over het onderwerp. Als u daarmee instemt, dan kunnen we doorgaan. Dan is er vervolgens de toezeggingenlijst, staat nu niet op de agenda, die wordt op dit moment geactualiseerd. Die had een opfrisbeurt nodig, geloof ik. En dat is ook de vorige keer aan de orde geweest en daar wordt nu ook aandacht aan besteed. Agenda punt 3, dat is het voorstel, ik moet eerst nog even zeggen dat we nu vanavond werken met een rollende agenda, betekent dat als we snel klaar zijn met een onderwerp dat we ook onmiddellijk doorgaan. U kunt een sms ontvangen als u dat wil, maar we proberen om het gewoon aansluitend op de agenda te houden, dat we de agenda ook lopend rollend houden. Agenda punt 3, het voorstel om als op de eerstvolgende raadsvergadering als hamerstuk op te voeren, dat gaat over de overname activa en garantstelling, lening, onderhoud en schede bv. En het tweede hamerstuk is de eerste wijziging van de leesjesverordening 2017. Heeft iemand op dit moment aanleiding om te veronderstellen dat het geen hamerstuk is? niet dan gaan we dan gaan we daarmee akkoord dan zijn dat de hamestukken voor de komende raadsvergadering is er nu aan de orde het raadsvoorstel ontwikkel strategie zuiderval zijn nu alle woordvoerders op dit moment aanwezig hiervoor De wethouder. Ik zie alleen Enschede Anders nog ontbreken, maar... Opa. Ik heb geen afmeldingen ontvangen, maar zeven uur is toch de regenuren aanvangstijd, dus ik neem aan dat dat is volop bekend. Dus ik stel voor dat we verder gaan. Oké, het raadsvoorstel ontwikkelstrategie stuidenval. U weet alle, er is een veranderde marktsituatie ontstaan en voor de ontwikkeling van de aanpalende gebieden is een actualisatie nodig. U heeft daarvoor ook zojuist als het goed is een technische voorbereidingssessie gehad. Er wordt nu gezocht naar een samenhangend beeld waarmee we de Zuiderval als dragende belangrijke lijn toekomstbestendig kunnen maken zonder afstand te doen van de doelen en uitgangspunten die in het verleden zijn bepaald. Op dit moment is even aan de orde geweest of we dit punt nu moeten agenderen omdat u zojuist nog maar net de technische sessie heeft gehad. Dat is met name door meneer Hoeksema aangedragen. Die zegt dat het nu akkoorden zijn en wil het wel behandelen. Maar mocht u toch bespaar hebben, dan kunnen we het nog doorschuiven naar een volgende vergadering. Bestaat die behoefte er bij een van de fracties? Niet? Nou, dat kan ook wel eens. Als ik hier iets over kwijt mag, ik denk dat we allemaal wel aardig op de hoogte zijn wat we willen zeggen en wat we van vinden. Maar ik vind het bepaald niet charmant dat we niet terug kunnen koppelen naar onze fracties. Dus ik vind dit eigenlijk in de serie eens maar nooit weer. Maar dat betekent, weer houdt u er nu niet van om het te behandelen? Oké, nou dan is dat duidelijk, dan hebben we dit voor vanavond... Ik kan met u instemmen dat u dat vindt. Oké, wie mag ik hierover het woord geven? Nou, iedereen. Stel ik voor dat we met meneer Hoeks maar beginnen, aan die kant. Nou, dank u wel, voorzitter. Aansluiten bij de marktontwikkelingen, daar gaat het om. Het voorstel voor de ontwikkelingsstrategie van de Zuiderval slaat aan. bij de recente ontwikkelingen en, nog belangrijker, biedt ook de ruimte om de komende jaren te blijven aansluiten bij die marktontwikkelingen. Deze is een 60-jarige toe dat niet alle keuzes in beton zijn gegoten, maar dat we in overleg met partners en betrokkenen de komende jaren de plannen verder kunnen uitwerken. Zo is er voldoende ruimte voor ontwikkelingen en ontwikkelingen waar ook echt behoefte aan is. Het is ook goed dat er meer ontwikkelingen in het plan worden betrokken, bijvoorbeeld het Wegenapant, wat eerder niet deel was van de Zuiderval. En dan krijgen we een integrale aanpak en dat lijkt mij nuttig. Een aantal aantrachtspunten die we nog even willen meegeven. Blijf letten op kwaliteit en uitstraling, dat staat er ook zeker wel in het plan. Niet alleen andere steden compiëren om er stedelijk uit te zien, maar een eigen visie op beeld en kwaliteit en duurzaamheid. En de tweede, hou ook aandacht voor de parkeervoorzieningen. Daar hadden we in het verleden wel eens wat gedonder mee in dit gebied. Dus blijf daar ook op letten in de toekomst. Al met al hebben we mooie nieuwe ontwikkelingen in ons verschiet volgens mij. Nieuwe kansen voor stedelijk wonen, nieuwe verbindingen voor fiets- en voetgangers. En we gaan veel plezier beleven van het alwezige Cromhoff Park. Dank u wel meneer Hoeksema. Meneer Wijfjes. Jammer dat de technische stessie en de stedelijk commissie meteen elkaar volgen, maar goed, we zijn zover. Het gaat wel over heel veel geld. Het plan dat voor ligt is natuurlijk een verstandige, gezien de markt situatie, die al jaren terug andere zaken liet zien dan dat wij nog op onze begroting hadden staan. We hebben wel wat vragen. Het eerste vraag is, er zijn toch nog aardig wat kantoorpanden overeind blijven staan in het plan. Natuurlijk is dit aantrekkelijk, maar dit zal ook gevolgen hebben voor de leegstand bij andere kantoorpanden in NCD. Nu zijn wij niet verantwoordelijk voor de leegstand, maar toch is dit voor NCD natuurlijk geen goede zaak als we aan ons te veel aan kantoorpanden, nog meer kantoorpanden gaan toevoegen. Dus ik vraag mij toch af of dit niet nog eens bekeken moet worden. Kunnen we deze kantoor per se nog wel afzetten in de markt en verstoren we daarmee de markt niet nog verder? Graag een reactie. En dan, ja, woningbouw. Er is natuurlijk woningbouw gepland. Zoals mij bekend is dat wij contingenten worden toebedeeld aan de stad. En overal waar nu gaten vallen, gaan we nu als een gek woningbouw inplannen, omdat het zo leuk lijkt en zo lekker opvult. Maar is dat haalbaar, is onze vraag. En voor de rest zie je de plan lang positief afsluitend goed uit en een verstandig plan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wijfjes. Had u ook een sprektijd gevraagd? Gaan we gewoon het rijtje af. Meneer Teuteling. Ja, dank u wel voorzitter. De burgerbank is nog steeds heel positief over richting aan ruimte en ziet ook dat de realisme op een gegeven moment de gemeente binnen stroomt, dus dat is heel goed. Het is goed dat er met een realistische bril naar het gehele gebied is gekeken en dat er aangesloten wordt bij marktontwikkeling. We vinden het ook heel goed dat het ook gewoon één geheel is geworden, vanuit het Kotmanpark helemaal door naar het Janningskwartier. Daar zijn we erg blij mee, goede ontwikkeling. We zien ook de flexibiliteit die ingebouwd is in het proces, dus dat niet alles in het beton is gegoten, erg goed. Dus we zijn op zich heel blij. Eigenlijk willen wij ook twee dingen meegeven en daarbij wil ik me ook aansluiten bij D66 en dat heeft te maken met de uitstraling. Houd goed rekening met de uitstraling van het hele gebied. Het blijft de entree van de NSGD. Daarom ben ik eigenlijk alleen maar positief over het hele gebied. We zijn er blij mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Teuteling. Meneer Kampman. Ja, dank u wel, voorzitter. Blijkbaar was het vorige concept niet meer van deze tijd, of is het niet meer van deze tijd, en dan vraagt het inderdaad om aanpassingen. Wat de Partij van Arbeid betreft zien de plannen er gewoon goed uit, in zijn algemeenheid. Het is denk ik verstandig dat het geheel ook is opgeknipt in delen en in fazen, en dat maakt het dat je wat gemakkelijker op risico's kunt sturen, ook door de tijd. Ik wil de ambtenaren bedanken voor de goede technische sessie die we net hebben gehad. In ieder geval, dat heeft voor mij veel verduidelijkt als het gaat om een hele financiële onderbouwing van het totale verhaal. En bij ons hebben we eigenlijk maar een paar belangrijke punten die we mee willen geven. Dat is de entree, wat meerdere collega's net ook al hebben gezegd. Kunnen we daar misschien toch wat iconisch mee? Dan bedoelen wij vooral ook dat het gaat om Enschede. Hoe kunnen we Enschede ook laten zien als je de stad binnenkomt? Het verleden misschien van de textiel, misschien kunnen we daar mooie dingen mee doen, in de beeldkwaliteit meegenomen worden, ook als je de stad binnenkomt. We snappen natuurlijk dat als marktpartijen gaan ontwikkelen dat je daar wat mee moet schipperen, maar wat ons betreft zou dat erg veel waard zijn. De geschiedenis van de stad, en dat zouden we ook graag mee willen geven, mocht dat komen tot bijvoorbeeld een landmarkt, een landmarkt dat voorgesteld is. Zou dat ook iets kunnen zijn waarbij je denkt, dit is nu Enschede. Kijk, dit is Enschede en dat past bij de geschiedenis van Enschede. Dat zou wat ons betreft fantastisch zijn als dat zou kunnen lukken. En waar wij in ieder geval enthousiast van worden is de mooie ontsluiting die gepland is. Ook hoogwaardige fietskwaliteit richting de binnenstad. De groene strook die op de voet, dat het op een betere manier kan. Daar worden wij als partij van arbeid enthousiast van. Dat was het, voorzitter. Dank u wel meneer Kampman en meneer Wessels. Er is een vraag voor mevrouw Visser. Aan meneer Kampman neem ik aan. Dank voorzitter. Ik ben wel heel erg benieuwd of meneer Kampman echt vindt dat we een landmarkt nodig hebben of denkt u van Enschede die biedt nu al zoveel. Dat hebben we helemaal niet meer nodig. Meneer Kampman. Nou, ik word daar enthousiast van. Waarom? Omdat ik reis naar het buitenland. Mijn reizen kenmerken zeggen dat ik precies weet waar ik ben en dat heeft vaak met landmakers te maken. Plekken, bij steden, dat past bij die stad, dat hoort bij die stad. En soms zie je van die dingen en dan word ik er enthousiast van. Ik zeg het ook in combinatie met de complexiteit van de kavel zelf. Ook de ondergrond, alle andere vraagstukken die daar spelen. Als we daar iets moois neer zouden kunnen zetten, dat dat past bij Enschede, misschien wel bij ons textiel verleren, of juist bij heel andere dingen, hele mooie economische dingen, harde SM en dat soort dingen, waar we in de stad van alles mee willen, dat je dat in de uitstraling zou kunnen laten zien, dan zouden we daar wel enthousiast van worden. Maar natuurlijk, het moet uiteindelijk ook betaalbaar blijven. Dank u wel. Meneer Wessels? Ja, dank u wel. GroenLinks kan instemmen met de algemene gedachtegang om minder kantoren te ontwikkelen en in plaats daarvan een groot deel van het gebied te bestemmen voor woningbouw. Dat is ook inderdaad pas bij de huidige markt. De katoornvraag in Enschede en Twente is gewoon echt nog zeer laag. Er zijn er veel te veel plannen voor. En op deze manier, door het veranderen van katooren in woordingen, kunnen we ook hier een levensvatbaar en hopelijk ook financieel niet al te duur plan ontwikkelen. Dus dat is de hoofdlijn. Maar goed, het volledige raadverstel zijn er toch nog een aantal punten waar GroenLinks opmerking beheeft en waar GroenLinks niet mee in kan stemmen. Het eerste punt is business point 4 van het draadverstel om nu al in te stemmen met 11,29 miljoen voor ontwikkeling van het wegenerterrein. Zonder concrete invulling en zonder eerst gekeken te hebben of de maat deze locatie zelf kan of wil ontwikkelen, vindt GroenLinks het te vroeg om nu al een dergelijke substantieel bedrag vast te leggen. Het lijkt wel alsof we hier in één keer weer actief grondbeleid gaan voeren. Een vraag aan de wethouder. Is er al geprobeerd het weegende terrein aan een marktpartij te verkopen en de markt dat terrein te laten ontwikkelen? Zo nee, waarom nog niet? Want dat zal in lijn zijn met ons nieuwe faciliterende grondbeleid dat wij toch tegenwoordig voeren. GroenLinks ziet daar ook graag en concreet met de markt ontwikkeld plan. En als dat ligt, kunnen we altijd nog kijken of er een grondexploitatie met budget moet worden geopend. Maar op dit moment vinden dergelijke substantieel bedrag eigenlijk te vroeg, zonder concreet plan en zonder duidelijkheid wat de markt hierin kan betekenen. Daarnaast het snelwegkabel, oftewel het landmarkt. Dat is samen met de Hombach de entree van NCD. Over de Hanbaag heeft GroenLinks al het ene ondergezegd, dat we daar al niet erg tevreden waren met de beeldkwaliteit die op dat moment voorstaat. En ook bij het landbaak staan we kritisch tegenover, want ook zelfs dat in dit plan staat, waar het vooral een soort groter reclame zou moeten worden, nou daar zit GroenLinks echt niet op te wachten. Wat mij betreft is het trouwens veel te veel reclame in de openbare ruimte, en hier moet er gewoon kwaliteit hebben. Dit is entree van NCD, zichtlocatie, dus er moet gewoon een ruimtelijke en acetotonische kwaliteit komen. GroenLinks kan zich indenken dat we bijvoorbeeld kunstenaars een voorstel laten maken voor een landmaak, een alder die tijdelijk landmaak, afhankelijk van of hier nog een keer een kantoorontwikkeling komt. Wessels, u heeft een vraag. Ja, over het landmaak. Want ik had zelf in ieder geval in mijn fractie gesuggerreerd om het duurzame karakter van Enschede te benadrukken, om daar de grootste windmolen van West-Europa neer te zetten. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik op zich nog wel een sympathieke gedachte. Hoe dan ook, wat in ieder geval een landwap moet zijn, moet iets zijn dat past bij Enschede. Daar kan ook wel iets creatiefs van worden gemaakt. Iets tijdelijks of niet tijdelijk hangt af van de verder ontwikkeling, maar in ieder geval geen reclame erop. Gewoon iets creatiefs, iets energieks, dat zou een goede invulling kunnen zijn. En dan nog een paar kleinere opmerkingjes over de woningbouw. Dan moeten we nog verder uitwerking komen. Graag de gemengde aanbord, dus niet alleen een soort jippenwijk, maar ook voor de doelgroepen en de lagere inkomens ruimte creëren. Houdt ook bij het bouwen van de langste singelende zuidenvall een beetje rekening met de luchtkwaliteit, dus niet te dicht op de wegbouwen. En we zien in ieder geval de nieuwe geplande fietswanderrouter met interesse tegemoet. Dat staat ons zeer aan. Dank u wel. Dank u wel meneer Wessels. Meneer van Luttenkaap. Dank u voorzitter. Ja, 11 miljoen uitgeven voor de wegen en locatie. Dat is toch weer een forse investering. En het blijft altijd afwachten of we de verwachte ophengst wel gaan halen. Maar moet gezegd worden, met de huidige lagere rente is het natuurlijk wel het moment om te investeren. En ik kan me echt wel aansluiten bij de woorden van GroenLinks. Om nu zonder doorgewerkt plan nu al dit bedrag vast te leggen is misschien toch een stap te ver. Wegenen is ook een tijdje bekeken als een nieuwe locatie voor de DCW. Althans dat is soms verteld door de wethouder. Dat is ook verteld door de directie van de DCW en dat is ook verteld aan de medewerkers van de DCW. Maar we lezen dat er nu al in 2006 is een aangeschap voor herontwikkeling. En ik geloof dat we twee dagen nadat COA aangegeven dat ze zouden vertrekken... ...al in de krant stond dat er woningen zouden komen. Dus ik heb toch een vraag aan de wethouder daarvan. Is er nou al een broodje aapverhaal geweest... ...dat de DCW in de wegen van de pand zou komen... ...of is hij echt serieus nagekeken? Want ik weet het niet meer. De onzekerheid in de kantoormarkt, daar blijft toch een risico. En ook nu schuif een deel van deze risico's voor ons uit. Een wel aanzienlijk kleiner deal dan voorheen. Dus daar kunnen we op dit moment tevreden mee zijn. Ik heb nog één vraag over de kunstenaars. Er zijn afspraken gemaakt voor een tijdelijk beheer van de omgeving met de kunstenaars. En die afspraken zijn om tot ontwikkeling. Dat is prima. Maar wat gebeurt als er een ontwikkeling bezig is, of bezig gaat? Dan worden de panden gesloopt en waar gaat de kunstenaarsgroep naar toe? Er zijn daar al afspraken over gemaakt. Graag hoor ik van de wethouder hoe ver er daarmee staat. En als laatste, Lendmark. Want ik kan het niet laten om de DVD uit het droom te helpen. Ik denk, als we daar de grootste windmolen neer gaan zetten... Nou, ik heb er een paar gezien in Noord-Duitsland... ...die 60-70.000 woningen in één keer van energie kunnen opzien. Hartstikke mooi. Maar als je die daar neer gaat zetten... ...dan denk ik dat het op beswaariging gaat stuiten van het naastliggende hotel... ...en dat de rechter dat gelijk gaat geven. Dank u wel. Oké. Dank u wel. Dank u wel, meneer van Luttekehuizen. Mevrouw Visser. Ja, dank u, voorzitter. Ik moet zeggen, de ontschakeling naar groensteelijk wonen kan ook op onze steun rekenen dat daar iets moest gebeuren. Dat was denk ik voor iedereen wel heel duidelijk. we hebben ook zo even in de technische bijeenkomst ook aangegeven dat we nog wel zorgen hebben wat gebeurt dat ik noem het maar even de tweede ring op het EFINK dat je aan de voorkant aan de Zuiderval een mooi beeld kwaliteitsplan wil houden maar in de bredere werkbestemming op de tweede ring dat je wel rekening houdt met wat waar komt want je wilt niet elkaar verkopen en een verkeerde achterburen man of buurvrouw cq bedrijven achter je krijgen Dan even de landmarkt. Ik dacht dat Enschede gewoon als een landmarkt had. En dan denk ik maar even aan de Alphatoren. Dat zie je toch overal. Dus ja, mevrouw Broekman knikt dus het is helemaal met m'n kan er eens. Ook die windmolen, dat worden natuurlijk nooit met Hotel Van der Valk. Je wilt niet een weekendje Enschede doen en dan de hele weekend tegen zo'n draaiende windmolen aan zitten te kijken. Ja. Ik kan me daar leukere dingen voorstellen in zo'n hotelkamer. Dus ik zou dat niet willen. Waar ik nog wel even... Zijn ze ook allemaal met me eens. Waar ik nog wel even een beetje een beetje nare smaak van in de mond krijg. En dan kijk ik ook nog maar even de wethouder aan. We hebben daar natuurlijk, toen Van der Valk daar ging bouwen, zeiden wij... Jongens, die kavel daar, daar liggen zoveel leidingen. Die snelwegkavel. En we hebben zo'n parkeerproblematiek daar. Als je nou van een valk ietsjes meer grond verkoopt, hij kan daar parkeergelegenheden maken. Schruyden was genegen om daar een vieren, kantoortoren neer te zetten. Daar was het probleem opgelost. Nu zit je met een kavel eerst 3 miljoen, nu staat hij voor 2 miljoen in de boeken. Ik vind dat echt een gemiste kans. En ik vind het ook jammer, ik weet dat het altijd lastig is om naar een raadslid te moeten luisteren. Maar het was echt een mooie kans geweest. En nu zitten we ermee. Dus nogmaals, ik zou wat bedenken voor die kavel. Want of daar überhaupt een kantorenkantoor komt, dat zie ik gewoon niet zitten. Dan het Wegener. Daar waren wij een beetje verbaasd over dat daar iets moet gebeuren. Dat snappen wij natuurlijk ook. Alleen de COA die huurt nog tot juli 2017 heeft verlengingsmogelijkheden tot 2018. Ik zie een paar weken geleden grote stukken in de krant. We gaan die hele discussie over AZC's en locaties gaan we weer opstarten. Dan denk ik wordt nu al de beslissing genomen is dit van de baan of wat dan ook maar. En om nu al akkoord te geven voor over een jaar van 11,29 miljoen Terwijl we al weten hoe lang wachten op een woonvisie, bedrijvenvisie en kantorenvisie, dan zou ik zeggen, kom eens gewoon met al die visies onze kant op en dan kunnen we ook beter kijken wat er nodig is en wat er niet nodig is. Volgens mij heb ik dan het hele lijstje. Nou, heb ik alles gehad. Dank u voorzitter. Dank u wel mevrouw Visser. Meneer de Rode. Ja, dank u wel voorzitter. Het voorliggende voorstel kan wat de Christen nu betreft ook haar steun krijgen. Mede in aanleiding ook van de technische sessie vanmiddag die ook een enorme duidelijkheid heeft gegeven dan was de timing dan inderdaad niet helemaal optimaal. Maar het was wel een nuttige bijeenkomst. Tenminste wat mij betreft was het dat zeker. Dus we kunnen ons daar even vinden ook in de uitgangspunten die in de nieuwe voorstel om ontwikkeling voor de Zuiderval naar voren komen zijn helder en duidelijk. De keuzes die gemaakt worden ook. Ook daar kunnen wij ons in vinden. Ik sluit me wel aan bij de vragen die met name door de heer Wijfjes gesteld zijn met betrekking tot kantooren en wonen. En dat dan ook in het licht van de visies die we daar zelf over hebben. Wat de landmark betreft, eigenlijk wil ik me daar helemaal niet met tegenaan bemoeien, maar als ik dan toch ergens aan moet denken, dan denk ik aan een soort iconisch Twents Ros. Maar nog niet met vleugel, maar met wieken. Maar aan de andere kant, ik zou het nog liever hebben dat we ons met elkaar wat drukken maken om de boekwaren die die grond heeft, dan om wat erop zou moeten komen te staan. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, meneer de Rode. Mevrouw Proekman. Dank u wel, voorzitter. En omdat ik wel bekend ben dat ik altijd zit te zeuren over de punten en de commas van een raadsvoorstel, dat doe ik niet als het... Ik wil nu het compliment geven dat het een ontzettend duidelijk raadsvoorstel was. Er staat volgens mij geen foutje in. Ook de bijlagen, die vond ik ontzettend duidelijk, de ontwikkelingsstrategie. Ik vond het vanmiddag die... Bijeenkomst zag ik als een soort service. Als bevestiging heb ik het nu allemaal goed gelezen. Dus ik vond het een soort aanvulling. En wat dat betreft, het werd ook wel tijd om een geactualiseerde ontwikkelsstrategie te hebben, want de vorige was van 2011. Sterker nog, het project begon in 1995. En nou, als het project begon is, voordat ik in deze raad zat, dan loopt het al heel lang. Ik kan me nog herinneren dat ik met wethouder Hatenboer, toen raadslid Hatenboer, twee beginnende raadsleden


stedelijkecomissie-23jan2017.ogg
 0.0
Time_indexConfidentialitySpeaker