wie van u heeft er op school wel eens af gekeken nou je hoeft niet allemaal de vinger op te steken en ik denk dat welhaast iedereen ooit wel voor de verleiding bezweken is om bij degene die naast je zat af te kijken ofwel omdat je voor een proefwerk of een tentamen te weinig had voorbereid ofwel wel omdat het zweet je uitbrak als er in één keer een heel ingewikkelde vraag opdook en je heel onzeker werd en begon te twijfelen even kijken wat de buurman heeft opgeschreven een riskante zaak want als je betrapt wordt krijg je een onvoldoende ging maar je kunt natuurlijk ook de pech hebben dat je de fouten en de verkeerde antwoorden van je buurman letterlijk over schrijft en dan val je alsnog door de mand het mooie van ons geloof is dat je van god mag afkijken überhaupt het afkijken zit ons mensen allemaal in het bloed wij doen het alsmaar van jongs af aan je neemt in je eerste levenservaringen als vanzelf over wat je bij je ouders ziet en hoort en ook de goede en ook laten we dat vooral niet vergeten hun uitingen van hun geloof een beetje een trouwen op god en hun trouw aan god een dankbaar kunnen zijn en hun vergevingsgezindheid en later later word je wat kritischer en dan ga je niet alleen maar op je ouders af maar ga je ook afkijken bij anderen dat kan soms zeker in een bepaalde leeftijd heel verwarrend zijn want je wordt ook gevoelig voor wat je moet doen om erbij te horen om populair te zijn om mee te tellen en dan kunnen zomaar ook andere waarden en normen in trek raken dan die van je ouders hebt meegekregen en als je bij de verkeerde af kijkt dan kun je op dezelfde manier de fout in gaan en bedrogen uitkomen net als vroeger op school van god mag je afkijken hij hoopt zelfs dat je het doet want het geheim van ons mens zijn is dat we allemaal gods beeld en gelijkenis in onze ziel in ons wezen in ons diepste ik met ons meedragen en hij hoopt dat we daar steeds en bij voortduring naar kijken meer dan ooit heeft onze wereld god nodig zijn licht zijn geest zijn vergeving zijn leiding in onze tijd zien we in een steeds kleiner wordende wereld want we komen steeds vaker bij elkaar over de vloer van heinde en ver dat er ook steeds meer verdeeldheid groeit tussen volkeren culturen en godsdiensten en politieke ideeën ging met als meest recente dieptepunt de vreselijke aanslag uitgerekend op een kerstmarkt in berlijn waar twaalf doden vielen paus franciscus noemde die verdeeldheid onlangs een virus dat binnendringt in het denken het voelen en het handelen van mensen en dat geld zei de paus niet alleen maar in het groot maar evenzeer in het klein ook in onze gemeenschap een families ja zelfs in onze kerk daar hoef ik geen toelichting verder op te geven denk ik de bijbel die laat ons ook de oorzaak zien van haat en verdeeldheid wie gods woord leest dat in en door menselijke tegenstellingen ook de geest van de boze de kwade geest zijn werkzaam is in die ons van god vervreemd het ging die ons eigengereid maakt tweedracht zaait probeert groepen en individuele mensen tegen elkaar op te zetten hij maakt wantrouwend jaloers en laat je vooral de fouten van de ander zien en vergroot die uit zodat er woede komt in je hart en wrok en geweld in maar god gods goede geest die doet het omgekeerde hij schenkt je wijsheid in de keuzes die je moet maken hij maakt je fijn gevoeliger om ook kritisch kijken naar wat zijn mijn beweegredenen waarom doe ik de dingen eigenlijk of niet waardoor je ook oog krijgen voor je eigen fouten rauw en maak je open voor het goede in de ander vervult je hart met liefde en de bereidheid tot verzoening en vrede zijn licht baant een weg door alle duisternis en geeft mensen vreugde en hoop zeven eeuwen voordat het kerstfeest gevierd kon worden voordat het kerstmis was heeft jesaja al over hem geprofiteerd u hebt met die woorden gehoord in de eerste lezing het volk dat dwaalt in het duister ziet een helder licht want een kind is ons geboren een zoon wordt ons geven en men noemt hem wonderbare raadsman goddelijke held eeuwige vader vorst van vrede afgelopen vrijdag raakten heel nederland ontroerd door het liedje dat sanne hans schreef voordat ongeneeslijk zieke jongetje te zijn die met zijn nagellak actie in syrië is request meer dan twee miljoen euro ophaalde en zelfs politieke tegenstanders van links en rechts wist te verenigen voor het goede doel sanne zo in jij bent een voorbeeld voor ons allemaal jij bent een held een jongen een mooi verhaal een kwetsbaar kind wordt een held een voorbeeld voor ons allemaal en het is dat wat we met kerstmis vieren zijn in het kwetsbare kind van bethlehem de mensenliefde van god voelbaar zich paar tastbaar in gods zoon wordt mens om ons mensen tot waren kinderen van god te maken aan allen die hem aanvaarden die in hem geloven zo staat er in het evangelie van morgenvroeg van de eerste kerstdag geeft hij het vermogen om kinderen van god te worden van god mag je afkijken hij vraagt ons zelfs dat we afkijken van het kwetsbare kind van zijn liefde en zijn voorbeeld volgen tegen zijn leerlingen zal jezus laat zeggen jullie jullie zijn het ligt voor de wereld jullie zijn het zout voor de haider een klein groepje mensen om de duisternis te verlichten en het bederf te stoppen dat is een kwetsbare positie maar het is goed te weten dat hoort bij jouw roeping als christen een kwetsbare positie het licht en het zout zijn per definitie een de zijn en dat kan ons als kleine kerk van christus in de marge van de samen leving wel degelijk in verwarring brengen wees maar eerlijk het kan ons verleiden om af te kijken van hen die groot en machtig willen zijn het kerstfeest nodigt ons uit om niet bang te zijn maar om door alle crisis en chaos heen de weg te durven gaan van het weerloze kind en door jouw liefde voor god en voor elkaar getuige te zijn van het licht dat alle duisternis verlicht


Preek_Vacaris_Woolderink_Kerstnachtmis_2016.wav
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker